image

Minou Esquenet

Schepen van personeel, tewerkstelling, sociale economie en landbouw

"The secret of getting ahead is getting started."

1 Schepen
2 jaar
4 dromen

Schepen van personeel
tewerkstelling
sociale economie
landbouw

Brugge is een fantastische stad, met ongelooflijk veel troeven. Het toerisme trekt weer helemaal aan. De haven vindt een tweede adem. Maar beiden zijn kwetsbaar gebleken. Daarom wil ik het imago van Brugge als ondernemende stad oppoetsen.

Er zijn heel veel werkgevers in de luwte aan het werk. Kleine bedrijven met toch 50 mensen in dienst. Grotere bedrijven, zonder bekende namen, die zorgen voor veel werkgelegenheid. Maar daar wordt nooit over gesproken. Het lijkt alsof ze niet bestaan.

Daarom wil ik op pad gaan, naar de ondernemers toe. Om van gedachten te wisselen, om te leren van hen, om hun zorgen te kennen. Wie me graag op bezoek wil voor een gesprek, om mee te delen wat de knelpunten zijn, om samen te kijken naar de toekomst, geef een seintje en we plannen een bezoekje.

signature


Landbouw

Voedsel is belangrijk, dus landbouw is ook belangrijk!

Ook in onze stad zetten jonge landbouwers zich in om veilig, gezond en kwalitatief hoogwaardig voedsel te produceren voor de consument. Met Stad Brugge geef ik hen als schepen van Landbouw graag een duwtje in de rug.
Op Focus-WTV kun je vanaf morgen een filmpje over de Brugse landbouw zien, met boeren met ballen!

Lees meer
image

PERSONEEL

Ziekteverzuim bij stadspersoneel: voor het eerst in jaren dalende trend

In 2017 bedroeg het ziekteverzuim bij het stadspersoneel 8,31%. Na een jarenlange stijging, is er een merkbare kentering ingezet, zo blijkt uit de recentste cijfers. Opvallende cijfers: het totale aantal ziektedagen daalde van 36630 naar 35096. Er is een opmerkelijke daling bij de groep ambtenaren tussen 50 en 60 jaar, waar het aantal afwezigheden wegens ziekte of ongeval daalde van 16516 in 2016 naar 15584 in 2017. Verder is 30% van de werknemers nooit ziek, een cijfer dat weliswaar al 3% beter is dan in 2016 maar toch nog mager uitvalt vergeleken met de privésector waar 54% van de werknemers nooit ziek is.

We hebben de voorbije tijd hard gewerkt aan een positief aanwezigheidsbeleid, dat zowel een proactief als een reactief luik heeft. Bovendien hebben we sterk geïnvesteerd in goede werkomstandigheden voor onze medewerkers. Daarnaast wilde ik ook een strakkere opvolging en een instrument om dit te doen. Dankzij samenwerking tussen de dienst Personeel en Organisatie en onze recent in dienst genomen dataminer, kunnen we verfijnder tellen en onze diensten regelmatiger voorzien van cijfers.

Het dalende cijfer maakt duidelijk dat onze inspanningen vruchten beginnen op te leveren.

 

Lees meer
image

TEWERKSTELLING

Stad Brugge zet in op stagebeleid

De stad Brugge investeert in constant leerbeleid. Daartoe werd een heus stagebeleid opgezet: dit schooljaar zijn maar liefst 53 stageplaatsen toegekend bij de stad. Er werden ook raamovereenkomsten gesloten met Universiteit Gent, Vives en de Centra voor Volwassenenonderwijs. Daarnaast is er bij Musea Brugge een actief ondersteuningsbeleid voor jonge internationale onderzoekers.

Studeren en tegelijk werkervaring opdoen zijn in onze samenleving steeds belangrijker. Ook als stadsbestuur dragen wij graag ons steentje bij in deze evolutie: door de grootte en de grote diversiteit van onze organisatie hebben wij heel wat praktijkervaringen te bieden voor studenten of jong afgestudeerden. Door zelf mee te werken op de werkvloer en mee hun schouders te zetten onder concrete projecten, zijn ze sterker gewapend om nadien op de arbeidsmarkt aan de slag te kunnen.

Via de knop 'Lees meer' kun je de reportage bekijken die Focus WTV hierover maakte.

Lees meer
image

TEWERKSTELLING

'Jobs van de toekomst in Brugge'

Gisteren organiseerde ik een brainstorm- en netwerkavond rond ‘Jobs van de toekomst in Brugge’. Het was een bijzonder boeiende en inspirerende avond.
We hoorden sterke getuigenissen over de ecosystemen van Leuven MindGate en de Cronos Groep. De kennisinstellingen reikten de hand naar de ondernemers om meer samen te werken. En de ondernemers in ons panel, Jan Demey, Bram De Vos en Conny Vandendriessche, vroegen ons vanuit de stad initiatief te nemen om Brugge als ondernemende stad op de kaart te zetten en ruimte te maken voor startende ondernemers.
Voor mij is het duidelijk dat we nu moeten opbouwen! De bal is aan het rollen gegaan, wordt binnenkort vervolgd…

image

TEWERKSTELLING

Vluchtelingen klaar voor arbeidsmarkt door project 'Brugge Werkt'

Brugge Werkt! Onder deze vlag wil het stadsbestuur erkende vluchtelingen klaarstomen voor de Brugse arbeidsmarkt. De nood is groot, want eind september stonden nog 1958 vacatures open. De Brugse bedrijven zijn dus vragende partij, en ook voor de vluchtelingen is dit project een stap vooruit. Naast Nederlands leren is een duurzame job vinden immers dé weg naar geslaagde integratie.

Focus-WTV maakte een reportage over dit project. Druk op 'Lees meer' om ze te bekijken.

Lees meer
image

Op 2 voor 2018!

Dirk De fauw stelde deze voormiddag de eerste 15 namen voor de verkiezingen 2018 voor. Veel sterkhouders, veel jongeren, stevige anciens en nieuwe gezichten: een echte stadslijst, alle Bruggelingen kunnen zich in één van onze kandidaten terugvinden. Dirk gaat 100% voor Brugge en neemt afscheid van de provincie. Met al deze mensen, met alle kandidaten die nog volgen en met vele sympathisanten gaan we met veel ambitie en gedrevenheid verder werken aan de toekomst van Brugge voor alle Bruggelingen!
Mijn 2e plaats op deze lijst geeft alvast vleugels: met volle enthousiasme en goesting ga ik me helemaal engageren en inzetten voor onze mooie stad!

image

LEVENDIG LISSEWEGE

Stationsplein

Idee: waar nu enkel een grijze weg te zien is, kunnen we perfect weer een plaats maken waar mensen in een groene ruimte op adem kunnen komen, met een grasperk en een bomenrij.
Wist u trouwens dat 1 boom het werk doet van 20 airco's?

Een leefplek voor Lissewegenaren én toeristen...

Wat vind jij?

image

LEVENDIG LISSEWEGE

Kerkplein

Levendig Lissewege! 
Als we het dorpsplein eens opnieuw inkaderden? We geven de cafés meer plaats voor terrasjes: de brede weg wordt een smalle doorgang. We geven de fietsers een waardige fietsenstalling. zo wordt een open vlakte een leefplek, waar je niet enkel passeert, maar ook blijft hangen...
 

Een leefplek voor Lissewegenaren én toeristen...

Wat denk jij?

Dwars door Brugge

"Believe you can, and you are halfway there!"

Dwars door Brugge

 Minou's Tip

‘Mijn Brugge’ is een ontmoetingsplaats waar het stadsbestuur de Bruggeling wil informeren over projecten en plannen van de Stad, inzage en inspraak geven en bovenal ook inspireren. Het is gelegen vlak naast het Huis van de Bruggeling.
Het hele jaar door zullen op deze plaats expo’s en andere activiteiten plaatsvinden die actuele projecten, plannen en initiatieven van de Stad in de kijker zetten.
In ‘Mijn Brugge’ vind je ook een shop met producten van de Stad (zoals de loop- en fietskledij, gadgets …) en een sprinterbibliotheek, waar je de allernieuwste bestsellers vindt. Tijdens je bezoek heb je toegang tot openbare wifi en kun je een watertje of een koffie nuttigen.

    Klik hier voor meer info >>

Volg Minou

Twitter
Instagram
Minou Esquenet