image

Minou Esquenet

Schepen van personeel, tewerkstelling, sociale economie en landbouw

"The secret of getting ahead is getting started."

1 Schepen
2 jaar
4 dromen

Schepen van personeel
tewerkstelling
sociale economie
landbouw

Brugge is een fantastische stad, met ongelooflijk veel troeven. Het toerisme trekt weer helemaal aan. De haven vindt een tweede adem. Maar beiden zijn kwetsbaar gebleken. Daarom wil ik het imago van Brugge als ondernemende stad oppoetsen.

Er zijn heel veel werkgevers in de luwte aan het werk. Kleine bedrijven met toch 50 mensen in dienst. Grotere bedrijven, zonder bekende namen, die zorgen voor veel werkgelegenheid. Maar daar wordt nooit over gesproken. Het lijkt alsof ze niet bestaan.

Daarom wil ik op pad gaan, naar de ondernemers toe. Om van gedachten te wisselen, om te leren van hen, om hun zorgen te kennen. Wie me graag op bezoek wil voor een gesprek, om mee te delen wat de knelpunten zijn, om samen te kijken naar de toekomst, geef een seintje en we plannen een bezoekje.

signature
image

TEWERKSTELLING

'Jobs van de toekomst in Brugge'

Gisteren organiseerde ik een brainstorm- en netwerkavond rond ‘Jobs van de toekomst in Brugge’. Het was een bijzonder boeiende en inspirerende avond.
We hoorden sterke getuigenissen over de ecosystemen van Leuven MindGate en de Cronos Groep. De kennisinstellingen reikten de hand naar de ondernemers om meer samen te werken. En de ondernemers in ons panel, Jan Demey, Bram De Vos en Conny Vandendriessche, vroegen ons vanuit de stad initiatief te nemen om Brugge als ondernemende stad op de kaart te zetten en ruimte te maken voor startende ondernemers.
Voor mij is het duidelijk dat we nu moeten opbouwen! De bal is aan het rollen gegaan, wordt binnenkort vervolgd…

image

SOCIALE ECONOMIE

Wijk-Up: Wijk-werken vervangtPWA vanaf 2018

Het PWA-stelsel (Plaatselijk WerkgelegenheidsAgentschap) houdt op te bestaan op 31 december 2017 en wordt vanaf 1 januari 2018 vervangen door wijk-werken.
Voor de Brugse regio hebben 10 lokale besturen (Blankenberge, Beernem, Brugge, Damme, Jabbeke, Knokke-Heist, Oostkamp, Torhout, Zedelgem en Zuienkerke) besloten de krachten te bundelen om samen een wijk-werkorganisatie op te richten. Het nieuwe samenwerkingsverband krijgt de naam Wijk-Up en de stad Brugge zal fungeren als beherende gemeente, met mijzelf als voorzitter.
Er zal nauw samengewerkt worden tussen de verschillende gemeenten én met de VDAB en het OCMW.
 

Lees meer
image

TEWERKSTELLING

Vluchtelingen klaar voor arbeidsmarkt door project 'Brugge Werkt'

Brugge Werkt! Onder deze vlag wil het stadsbestuur erkende vluchtelingen klaarstomen voor de Brugse arbeidsmarkt. De nood is groot, want eind september stonden nog 1958 vacatures open. De Brugse bedrijven zijn dus vragende partij, en ook voor de vluchtelingen is dit project een stap vooruit. Naast Nederlands leren is een duurzame job vinden immers dé weg naar geslaagde integratie.

Focus-WTV maakte een reportage over dit project. Druk op 'Lees meer' om ze te bekijken.

Lees meer
image

TEWERKSTELLING

Bedrijfsbezoek: Marine Harvest Pieters

Brugge heeft gedreven ondernemers, dat kon ik eens te meer vaststellen bij mijn bezoek aan Marine Harvest Pieters. Het van oorsprong Brugse visbedrijf is een gevestigde naam in onze stad, en een van de grotere spelers op de markt van voorverpakte vis in België en Nederland. Met zijn 270 werknemers, waarvan ongeveer de helft arbeiders, is het bovendien een belangrijke werkgever in Brugge.
Ik vond het bijzonder aangenaam te horen dat men ook in dit beursgenoteerde bedrijf wil inzetten op duurzaam ondernemen: alle aspecten van het productieproces worden hierop getoetst, tot het gebruikte verpakkingsmateriaal toe.
Als schepen van tewerkstelling ben ik heel trots op deze grote Brugse speler op de internationale markt!

Lees meer
image

Op 2 voor 2018!

Dirk De fauw stelde deze voormiddag de eerste 15 namen voor de verkiezingen 2018 voor. Veel sterkhouders, veel jongeren, stevige anciens en nieuwe gezichten: een echte stadslijst, alle Bruggelingen kunnen zich in één van onze kandidaten terugvinden. Dirk gaat 100% voor Brugge en neemt afscheid van de provincie. Met al deze mensen, met alle kandidaten die nog volgen en met vele sympathisanten gaan we met veel ambitie en gedrevenheid verder werken aan de toekomst van Brugge voor alle Bruggelingen!
Mijn 2e plaats op deze lijst geeft alvast vleugels: met volle enthousiasme en goesting ga ik me helemaal engageren en inzetten voor onze mooie stad!

image

TEWERKSTELLING

Europese subsidie voor project 'Brugge(n) voor kwetsbare jongeren'

Stad Brugge krijgt een projectsubsidie van het ESF (Europees Sociaal Fonds) voor haar project ‘Brugge(n) voor jongeren WERKT!’. De subsidie bedraagt 39.177 euro, het Vlaamse cofinancieringsfonds neemt 39.177 euro op en de dienst Werkgelegenheid van de Stad voorziet een eigen inbreng van  20.000 euro.
 
Het project richt zich op kwetsbare jongeren, de zogenaamde 'gesloten pistachenootjes' die in het hulpverleningsschaaltje blijven liggen om uiteindelijk overboord te gaan, omdat niemand de tanden erop stuk wil bijten. De focus ligt op 'de weg naar de arbeidsmarkt'.  De doelgroep zijn jongeren van 18 tot 25 jaar die moeilijk of nauwelijks stappen zetten richting werk. Deze kwetsbare jongeren liggen de Stad na aan het hart. 
 
Nadat we vorig jaar al hard ingezet hebben op de jongerenwerkloosheid en na een gesmaakte infomarkt over de 1.048 vacatures in de haven van Zeebrugge, ben ik trots dat onze dienst werkgelegenheid de kans krijgt om een 30-tal jongeren tussen 18 en 25 jaar intensief te laten coachen richting werk, dit door specialisten in hun vak. Alle actoren die met kwetsbare jongeren werken, trekken hier aan hetzelfde zeel en zo krijgt het Brugse tewerkstellingsbeleid de Europese steun die ze verdient.

Lees meer
image

LANDBOUW

Brugse landbouwers krijgen schadevergoeding voor vrieskou en droogte voorjaar

De Vlaamse regering erkende maandag de uitzonderlijke nachtvorst en de voorjaarsdroogte van 2017 als landbouwrampen. Een landbouwramp is een ramp ten gevolge van een natuurverschijnsel met een uitzonderlijk karakter (maximaal 1 keer op 20 jaar voorkomend) waarbij er alleen schade is aan landbouwteelten, terwijl van een natuurramp sprake is wanneer landbouwers én ook andere burgers getroffen zijn.

Als schepen van Landbouw ben ik zeer blij met de erkenning van deze uitzonderlijke omstandigheden als landbouwramp. Ik ben meermaals met schattingscommissies de velden opgegaan en heb met eigen ogen kunnen vaststellen dat de gevolgen van de extreme weersomstandigheden verregaand waren: meer dan 500 hectaren zijn aangetast. 
Het is goed dat de Vlaamse regering ons nu helpt bij het ondersteunen van onze landbouwers. Zij zorgen voor het voedsel op onze tafels, ze verdienen dan ook structurele ondersteuning, ook buiten rampscenario’s om. Ik ben op het Brugse niveau samen met de landbouwers aan het werken aan initiatieven die hun werking maximaal kunnen boosten. Kwaliteitsproducten van eigen bodem via korte keten tot bij de Bruggeling brengen is het hoofddoel.

Lees meer
image

LEVENDIG LISSEWEGE

Stationsplein

Idee: waar nu enkel een grijze weg te zien is, kunnen we perfect weer een plaats maken waar mensen in een groene ruimte op adem kunnen komen, met een grasperk en een bomenrij.
Wist u trouwens dat 1 boom het werk doet van 20 airco's?

Een leefplek voor Lissewegenaren én toeristen...

Wat vind jij?

image

LEVENDIG LISSEWEGE

Kerkplein

Levendig Lissewege! 
Als we het dorpsplein eens opnieuw inkaderden? We geven de cafés meer plaats voor terrasjes: de brede weg wordt een smalle doorgang. We geven de fietsers een waardige fietsenstalling. zo wordt een open vlakte een leefplek, waar je niet enkel passeert, maar ook blijft hangen...
 

Een leefplek voor Lissewegenaren én toeristen...

Wat denk jij?

image

Plechtige opening Sustainability College Bruges

Duurzaamheid troef in Brugge

Een mooi moment zaterdag was de plechtige opening van het Sustainability College Bruges, een nieuwe parel aan de kroon van het Brugse onderwijslandschap. Duurzaamheid is het kernbegrip in dit college, gehuisvest in een prachtig pand langs de Potterierei.  Via scholing en onderzoek pakken ze thema's als energie, milieu, klimaatverandering, gezondheid en veiligheid aan. Samen met illustere sprekers als Jos Delbeke, Johan Swinnen en Hilde Crevits mocht ik hen welkom heten in Brugge.

Lees meer
image

TEWERKSTELLING

Havendag 2017: Stad Brugge, VDAB, haven en marine slaan de handen in elkaar!

Brugge is een stad waar het goed wonen, studeren en werken is. En werken kun je in Brugge zeker: alleen al in de haven van Zeebrugge zijn er momenteel meer dan 1000 vacatures te vinden. We houden met Stad Brugge de vinger aan de pols en hebben dan ook het initiatief genomen om deze jobs in de aanloop naar en op de Havendag van 17 september 2017 in de kijker te zetten. Van 30 augustus tot 15 september kun je in ‘Mijn Brugge’ terecht in onze Pop-Up Werkwinkel. Daar kun je aan de hand van fraaie infostanden van Stad Brugge, de VDAB, de haven en de marine jouw droomjob in de haven vinden. Er zijn jobs voor zowel hoog- als laaggeschoolden, de toekomst voor wie afstudeert is verzekerd.

In Brugge wordt gewerkt, in Brugge kun je werken. Dat ondersteun ik als schepen van Tewerkstelling volop!

(Voor meer info: de volledige perstekst vindt u bij de rubriek 'Pers')

Lees meer
image

TEWERKSTELLING

Stad Brugge biedt opnieuw plaatsen aan voor studenten in  duaal leren-systeem en werkt hiervoor samen met Brugse scholen

Stad Brugge werkt opnieuw samen met Brugse scholen voor ‘duaal leren’. Dat is een systeem waarbij een leerling van 15 jaar of ouder twee dagen op school kennis verwerft, die hij of zij dan drie dagen op de werkvloer kan toepassen bij het inoefenen van vaardigheden. Op het einde van de rit krijgt hij of zijn hetzelfde diploma als een jongere uit de voltijdse studierichting.

Bij Stad Brugge kunnen leerlingen hiervoor terecht bij de dienst Musea, de Groendienst, het Cultuurcentrum en de Gebouwendienst. Brugse scholen VTI en KTA zijn enthousiaste partners.

 Bedrijven, en ook wij, als lokale overheid, hebben nood aan goed opgeleide en gemotiveerde mensen. Het duaal leren biedt zowel aan de werkgevers als aan de leerlingen een grote meerwaarde. Jonge mensen kunnen naast theoretische kennis, ook hun competenties en arbeidsattitude aanscherpen. Voor werkgevers geeft het de mogelijkheid om toekomstige werknemers te kunnen opleiden, ook in functie van knelpuntberoepen.
Ik geloof sterk dat de stad als werkgever een opdracht heeft om ook kansen te creëren voor kwetsbare groepen. Laaggeschoolden kunnen bij ons veel en nuttig werk verrichten en krijgen een zinvolle invulling van hun tijd. Daarom engageren we ons als werkgever ook voor brugprojecten, aanstellingen via beroepsinlevingsovereenkomst, intensieve begeleiding bij alternerend leren … Een job hebben is veel meer dan brood op de plank, het geeft ook structuur aan je dag en zin aan je leven. ‘Iedereen een job’ is het meest sociale beleid dat we kunnen voeren, en blijft onze doelstelling.

(Het volledige persbericht vindt u terug in de rubriek 'Pers'.)

 

image

PERSONEEL

Ook op zaterdag inzet voor een proper en onkruidvrij Brugge

In de gemeenteraad van 27 juni hebben we beslist dat de 150 groen-medewerkers van onze stad vanaf nu ook op zaterdag aan het werk kunnen om Brugge onkruidvrij te houden. Van april tot november zult u dus 6 dagen op 7 stadsmedewerkers op straat aan het werk kunnen zien.

Deze wijziging past in het flex-werken dat Stad Brugge invoert, waarbij we onze dienstverlening in elke situatie op het juiste moment en op de juiste plaats willen inzetten, ten dienste van de Bruggeling.

image

Mee met basisschool De Lisblomme!

Lissewege stuurt zijn zonen en dochters uit, en daar help ik graag aan mee!
De vijfde- en zesdejaarsleerlingen van basisschool De Lisblomme hebben vandaag sportdag op de terreinen van De Gulden Kamer.
Samen met mijn sportvrienden van de Zeeweegse Trappers zorgde ik voor de fietsbegeleiding.
Veel sportplezier gewenst!

image

LANDBOUW

Bruggenbouwer voor Brugse Zot en Brugse gerst

Onze stad heeft gedreven, innovatieve ondernemers én enthousiaste landbouwers die beiden hoogwaardige producten afleveren waar de Bruggeling trots op kan zijn.

Ik ben zeer blij dat ik mijn steentje kon bijdragen aan deze samenwerking voor het produceren van het succesvolle 'Brugse Zot'-bier. Ze is een typevoorbeeld van de 'korte keten', waarbij landbouwers hun producten rechtstreeks bij hun klant brengen. 
Zowel het milieu als ondernemers en landbouwers winnen bij een dergelijke samenwerking, en ik durf te wedden dat de Brugse zot hierdoor in de toekomst nog beter zal smaken!

Lees meer
image

PERSONEEL

Ontbijt voor poetsdienst op Internationale Dag van de Schoonmaak

Vandaag, 20 juni, is de Internationale Dag van de Schoonmaak. De 152 medewerkers van de poetsdienst van Stad Brugge kregen een dik verdiend ontbijt aangeboden, want 'Brugge die Scone' is er ook dankzij hen!

Lees meer
image

Brugge universiteitsstad met KULAB!

Vandaag (16/06) wordt Campus KULAB (Katholieke Universiteit Leuven Afdeling Brugge) officieel geopend. In deze Brugse universiteit zullen de universitaire opleidingen Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie en Industriële Wetenschappen aangeboden worden. 
De Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen zal intensief onderzoek verrichten op het vlak van bouwkunde, mechatronica en machinebouw en nieuwe materialen. 
 
Dat de KUL in Brugge sterk inzet op haar universitaire opleidingen is een gouden kans die de stad moet grijpen: de technische profielen die hier afstuderen moeten we in Brugge houden, sterker nog: we moeten samen werken aan een technologische hub rond KULAB die een dynamiek voor Brugge kan creëren waar ook start-ups en spin-offs kunnen ontstaan en tot bloei komen. In de verandering van tijdperk die we doormaken kunnen zij de technologieën ontwikkelen die de toekomst mee bepalen. 
 
Als schepen bevoegd voor het aantrekken van nieuwe economie wil ik hieraan bijdragen door bruggen te bouwen: ik plan in het najaar een rondetafeloverleg met de voornaamste onderwijsverstrekkers en werkgevers uit het Brugse. Maar ook een organisatie als Club Brugge kan mee aan tafel schuiven: hun nieuwe stadion met de daaraan gekoppelde bedrijvenruimte zal een extra dynamiek geven aan de tewerkstelling in de regio, denk maar aan wat er rond het stadion van AA Gent gebeurt.
 
Brugge universiteitsstad was een jarenlange mooie droom, laten we er samen een nog mooiere werkelijkheid van maken!

Lees meer
image

Opening nieuw CAW-gebouw regio Noord-West-Vlaanderen

Op vrijdag 9 juni mocht ik in naam van minister Hilde Crevits het nieuwe CAW-gebouw (Centrum Algemeen Welzijnswerk) voor Noord-West-Vlaanderen openen. Vroeger vond je het CAW aan de Garenmarkt, hun nieuwe stek bevindt zich tussen het AZ Sint-Jan en het OCMW-gebouw.

Je kunt er terecht met elke vraag die met welzijn te maken heeft: het CAW heeft een unieke expertise in oa slachtofferhulp, relatiebemiddeling, dak- en thuisloosheid, jongerenwerking…

"Een samen-leving functioneert als een menselijk lichaam, het welzijn van de mens bepaalt de algemene gezondheid van die samenleving. Het CAW heeft dan ook een cruciale rol te spelen als sterke en krachtdadige partner in het welzijnslandschap."

Lees meer
image

PERSONEEL

Een gezonde geest in een gezond lichaam, ook bij onze stadsmedewerkers!

Een gezonde geest in een gezond lichaam, zeker ook voor onze stadsmedewerkers! 
Een positief aanwezigheidsbeleid begint bij zorgen dat medewerkers goed in hun vel zitten: sportief personeel is gezond personeel.
Daarom geven we hen graag een duwtje in de rug: 
Op 15 oktober vindt de eerste editie van de Great Bruges Marathon plaats, en elk personeelslid dat deelneemt krijgt korting op de inschrijvingsprijs én een hippe loopoutfit met stadslogo. Wie doet mee?

Lees meer
image

LANDBOUW

Week van de Korte Keten: 25 mei tot en met 5 juni

Van 25 mei tot en met 5 juni is er weer Week van de Korte Keten in West-Vlaanderen

Landbouw is cruciaal, ook in en rondom Brugge. Onze landbouwers produceren fantastische producten op Brugse grond. Velen van hen verkopen die producten ook thuis, waar je vers geplukte vruchten en bij ons en met liefde gekweekt vlees kan kopen. Je bent daar het hele jaar door welkom, maar deze week willen we dat extra in de kijker zetten. Iedereen kan iets doen voor het milieu, ook wij. Lokaal kopen is een eerste grote stap naar een meer duurzame stad!

Lees meer
image

PERSONEEL

Proeftuin Prikklok bij Stad Brugge

Stad Brugge start in een negental 'proeftuinen' met een volgende stap in het NENO-traject (Naar Een Nieuwe Organisatie): het loslaten van de prikplicht. Het Nieuwe Werken wil arbeid losmaken van een vaste locatie en een vast tijdstip. Dat heeft een aantal voordelen. Zo laat dit toe te werken wanneer en daar waar de klant je het meest nodig heeft: een medewerker van het cultuurcentrum bv werkt best ’s avonds als er evenementen zijn; een groenarbeider kan in de zomer best bij het ochtendgloren al aan de slag gaan.

Bij mijn aantreden als schepen van Personeel heb ik duidelijk gesteld dat ik de rust wilde terugbrengen bij onze medewerkers. Zij hebben zich de laatste jaren al zeer hard ingezet om de NENO-structuur mee op poten te zetten. 
Daarom willen we volgende stappen eerst laten proefdraaien in een aantal diensten. Wanneer dan bijvoorbeeld blijkt dat het afschaffen van een prikklok  zowel voor de organisatie als voor het personeel van die diensten een meerwaarde is, zal de algemene invoering hiervan vlotter gedragen worden door alle medewerkers. Goede communicatie hierover is, zoals altijd en overal, cruciaal.

Lees meer
image

TEWERKSTELLING

Fusie ECS en 2XL goede zaak voor Brugge en zijn haven

Goed nieuws uit de zeehaven van Brugge!

Familiebedrijven ECS en 2XL bundelen de krachten om zo nog beter te kunnen inspelen op de zeer competitieve markt van de Europese logistiek. 
Een groep met meer dan 1000 werknemers, waarvan het merendeel in België werkt, en met een omzet van meer dan 400 miljoen euro, behoudt zijn maatschappelijke zetel in Brugge en dat is een belangrijk signaal. Het betekent dat we troeven in huis hebben om bedrijven aan te trekken en hier te houden. En daar moeten we in de toekomst nog veel meer op inzetten.
Ondernemers en doeners zijn en blijven welkom in Brugge!

Deze samensmelting is ook goed nieuws voor de werkgelegenheid in Brugge: de nieuwe groep zal extra aanwervingen doen en heeft nu al tientallen vacatures openstaan, voor zowel arbeiders als bedienden.

Dwars door Brugge

"Believe you can, and you are halfway there!"

Dwars door Brugge

 Minou's Tip

‘Mijn Brugge’ is een ontmoetingsplaats waar het stadsbestuur de Bruggeling wil informeren over projecten en plannen van de Stad, inzage en inspraak geven en bovenal ook inspireren. Het is gelegen vlak naast het Huis van de Bruggeling.
Het hele jaar door zullen op deze plaats expo’s en andere activiteiten plaatsvinden die actuele projecten, plannen en initiatieven van de Stad in de kijker zetten.
In ‘Mijn Brugge’ vind je ook een shop met producten van de Stad (zoals de loop- en fietskledij, gadgets …) en een sprinterbibliotheek, waar je de allernieuwste bestsellers vindt. Tijdens je bezoek heb je toegang tot openbare wifi en kun je een watertje of een koffie nuttigen.

    Klik hier voor meer info >>

Volg Minou

Twitter
Instagram
Minou Esquenet