Background Image

Dossiers: Klimaat, Energie, Milieubeleid, Smart City en Facilitair Beheer

Persbericht: Stadsbestuur neemt maatregelen tegen overdreven snelheid in Lissewege
Klimaat, Energie, Milieubeleid

Persbericht: Stadsbestuur neemt maatregelen tegen overdreven snelheid in Lissewege


Na klachten van burgers over overdreven snelheid en sluipverkeer in Lissewege, neemt het stadsbestuur maatregelen.

Lisseweegs Vaartje

In het Lisseweegs Vaartje komen er op vier locaties rijwegversmallingen. Deze moeten de snelheid reduceren ontmoedigend werken voor het sluipverkeer. Burgemeester Dirk De fauw: “Bij het binnenrijden van Lissewege en Zwankendamme brengen we een wegversmalling aan. Deze versmalling dient als poortfunctie en benadrukt de woonomgeving. Ook bij aanvang en einde van het woonlint aan de Beukemarestraat komen er wegversmallingen. Om het fietsverkeer geen hinder te laten ondervinden van deze maatregelen, wordt er gekozen voor enkelzijdige wegversmallingen met een veilige fietsdoorsteek.”

Centrum Lissewege

In de straat Onder de Toren komt een proefopstelling: met paaltjes wordt op twee plaatsen een wegversmalling gecreëerd. De paaltjes zullen ook het voetpad beter afschermen wat de veiligheid ook ten goede zal komen. Na de zomervakantie wordt deze proefopstelling geëvalueerd.

Burgemeester Dirk De fauw: “Met deze ingrepen werken we verder aan de verkeersleefbaarheid in Lissewege en Zwankendamme. Nadat in 2018 in de Gijzeleweg een rijbaankussen werd aangebracht en er een introductie kwam van een lokaal vrachtroutenetwerk, investeren we dit jaar ook nog in de Ter Doeststraat. Daar komen fietssuggestiestroken en diverse wegversmallingen.”

Schepen Minou Esquenet woont zelf in Lissewege en is blij dat ze in het college van burgemeester en schepenen deze maatregelen mee kon ondersteunen: “Het doet me plezier dat we opnieuw een stap vooruit hebben gezet om de verkeersveiligheid in Lissewege te verbeteren. Deze proefopstelling is een belangrijke eerste stap om de snelheid te verlagen en de verkeersveiligheid in Lissewege te verbeteren. Het is de bedoeling na de evaluatie verdere stappen te zetten en ook de markt nog mooier en beter te maken.”

 


<strong>Persbericht: Voorbeeld van circulaire economie. Kopjezwam en ecoliving krijgen extra compostvaten om afval uit de buurt om te zetten in nieuwe grondstoffen.</strong>
Klimaat, Energie, Milieubeleid

Persbericht: Voorbeeld van circulaire economie. Kopjezwam en ecoliving krijgen extra compostvaten om afval uit de buurt om te zetten in nieuwe grondstoffen.


Schepen Minou Esquenet ging langs bij Kopjezwam/Ecoliving (Langestraat 72, 8000 Brugge) en overhandigde er compostvaten. Met deze bijkomende compostvaten kan Kopjezwam en Ecoliving groente-, fruit- en tuinafval van de buurt en Oranje vzw verwerken tot compost.

Schepen Minou Esquenet: “Dit is een mooi voorbeeld van circulaire economie. Afval wordt omgezet in nieuwe grondstoffen. Bovendien wordt de buurt gesensibiliseerd om bewust om te gaan met dergelijk afval. Het past ook perfect in de duurzame voedselstrategie (Bruggesmaakt) van Stad Brugge. Brugge is een eetbare stad, met aandacht voor lokale (biologische) productie waar niets verloren gaat. Een regionaal netwerk van ondernemers, publieke actoren en verenigingen streeft continu naar een meer duurzaam voedselsysteem voor zijn burgers en zijn bezoekers. Als stadsbestuur werken we daar graag aan mee en schenken we met plezier enkele compostvaten om de werking van Kopjezwam en Ecoliving te ondersteunen.”

Kopjezwam recupereert reststromen (koffiegruis, koffieschillen en bierbostel) bij lokale Brugse koffiebars, koffiebranderijen en een microbrouwerij. Daarop kweken ze  producten zoals oesterzwammen, shiitake en microgroenten. De oesterzwammen groeien op een substraat van koffiegruis en koffieschillen, shiitake op een substraat van bierbostel en koffieschillen. Na de oogst wordt het doorschimmelde substraat gecomposteerd, waarna er op de verkregen compost microgroenten worden geteeld. Ecoliving wil bijdragen aan een wereld met minder afval. Je kunt er terecht voor bijvoorbeeld ruilhandel, permacultuur, boekenruil, soepcafé, (het verwerken van) voedseloverschotten... Peter Clerckx van Ecoliving is ook kringloopkracht bij de dienst Leefmilieu, lid van het Brugs food Lab, heeft de Vlaco-opleiding gevolgd en composteert op verschillende locaties.

Het Brugs Food Lab

Het Brugs Food Lab werd in 2015 opgericht, in kader van het Food Smart Cities for Development project met volledige ondersteuning van Stad Brugge en een externe facilitator (Coduco en Foodwin). Het maakte tijdens die periode de duurzame Brugse voedselstrategie Bruggesmaakt op en werkte acties hierrond uit. Kopjezwam is al sinds de opstart lid van het Brugs Food Lab en werkt actief mee aan de uitbouw van deze duurzame voedselstrategie. In 2015 was de organisatie met dit project een van de allereerste winnaars van de wedstrijd duurzame voeding, die plaatsvond in het kader van Bruggesmaakt. Op dit moment is Kopjezwam gehuisvest in een verdieping van een oud pand in hartje Brugge dat gehuurd wordt van vzw Oranje. Het is een gebouw dat gedeeld wordt met verschillende andere organisaties waaronder Ecoliving.

Kopjezwam en Ecoliving kunnen rekenen op de steun van de kringloopkrachten voor bijkomende hulp en expertise.

 

 


<strong>Persbericht: Stad Brugge vraagt aan inwoners om enquête Smart City Meter in te vullen</strong>
Smart City

Persbericht: Stad Brugge vraagt aan inwoners om enquête Smart City Meter in te vullen


Stad Brugge wil haar inwoners aanzetten om deel te nemen aan de Smart City Meter bevraging 2019. De Smart City Meter is een jaarlijkse wetenschappelijke enquête van imec waarmee ze proberen te achterhalen hoe burgers denken over de 'slimme stad' of 'slimme gemeente' ('smart city'). Een slimme stad of gemeente is een stad/gemeente waarin digitale technologieën worden gebruikt door burgers, bedrijven en de stad/gemeente om het leven van inwoners en/of bezoekers te verbeteren.

Schepen van Smart City Minou Esquenet: “Een slimme stad begint bij zijn burgers. Daarom horen we ook graag wat zij denken over de stad. De enquête Smart City Meter 2019 is hierbij een ideale middel. Met de resultaten van deze bevraging kunnen we dan straks aan de slag om een slimme stad op maat van de burger te ontwikkelen. Een slimme stad kan oplossingen aanleveren voor problemen rond mobiliteit, veiligheid en duurzaamheid.”

Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 15 minuten. Wie deelneemt, maakt bovendien kans op één van de prijzen uit de prijzenpot ter waarde van 1.500 euro.  De vragenlijst staat nog online t.e.m. 17 april 2019: bit.ly/slimstestad

 

Meer info: maakdatmee.be

 

 


<strong>Renovatie en opening gezamenlijke clublokalen Brugse duikclubs – Doornstraat 114</strong>
Facilitair Beheer

Renovatie en opening gezamenlijke clublokalen Brugse duikclubs – Doornstraat 114


Er zijn in Brugge heel wat duikclubs, maar niet elke club had een lokaal ter beschikking of moest dit huren op de private markt. De nood bestond om op zoek te gaan naar een nieuwe locatie die geschikt was voor alle Brugse duikclubs.

Na overleg met de Provincie West-Vlaanderen, kon de site in de Doornstraat vrijkomen en kreeg de stad de gebouwen terug in eigendom. Deze locatie is uiterst geschikt als lokaal voor de Brugse duikclubs: ze sluit direct aan bij het zwembad, ze beschikt over een grote parkeergelegenheid zodat niet te ver met duikmateriaal moet gesleurd worden en er is de mogelijkheid om samen evenementen te organiseren die het clubniveau overstijgen.

Het bestaande gebouw was opgedeeld in allemaal kleine ruimtes. Met de aanpassingswerken hebben we dit opengebroken tot grotere gehelen waar plaats is voor elke duikvereniging voor de eigen clubwerking. Er zijn ook 2 gemeenschappelijke lokalen die dienst kunnen doen als opleidingsruimtes en vergaderruimtes. Voor grotere evenementen is één grote ruimte gecreëerd.

Daarnaast zijn er de nodige verbeteringswerken uitgevoerd aan onder meer het schrijnwerk, de elektriciteit en het sanitair. De werken zijn uitgevoerd voor een totaalbedrag van ongeveer 140.000 euro. De inrichting van de lokalen is door de clubs met eigen mensen en middelen uitgevoerd.

Door deze aanpassingen kunnen de ruimtes ook ingezet worden voor overleg, opleidingen en ontmoetingen op het provinciaal en Vlaams niveau. We zijn dan ook blij dat deze nieuwe lokalen de Brugse duiksportverenigingen een extra uitstraling kunnen geven die ook in de provincie en in Vlaanderen wordt gewaardeerd.


<strong>Persbericht: Internationale belangstelling voor Brugse duurzame voedselstrategie. Schepen Esquenet geeft lezing op Rezero in Barcelona. </strong>
Klimaat, Energie, Milieubeleid

Persbericht: Internationale belangstelling voor Brugse duurzame voedselstrategie. Schepen Esquenet geeft lezing op Rezero in Barcelona. 


De Brugse klimaat- en milieuschepen Minou Esquenet stelt op dinsdag 19 maart 2019 de Brugse voedselstrategie voor op Rezero Barcelona. Tijdens een lezing geeft ze uitleg over Bruggesmaakt (de duurzame voedselstrategie), de handleiding voor duurzame voeding op evenementen en het project rond vermindering van voedselverlies in de zorgsector.

De huidige klimaatverandering heeft ook een grote impact op de voedselvoorziening. Stad Brugge werkte daarom een duurzame voedselstrategie uit met als titel ‘Bruggesmaakt’. Rezero Barcelona nodigde Stad Brugge uit om, naar aanleiding van de diverse projecten die binnen ‘Bruggesmaakt’ kaderen, goede praktijken rond voeding en voedselverlies internationaal te delen. Rezero Barcelona is een organisatielid van Zero Waste Europe dat projecten en beleid voor afvalpreventie en verantwoorde consumptie promoot, in samenwerking met economische en sociale entiteiten.

De totaalstrategie ‘Bruggesmaakt’ werd ontwikkeld in het Food Smart Cities for Development project. Stad Brugge ondertekende daarbij ook het Milaan Urban Food Policy Pact. Het Urban Food Policy Pact is een internationaal pact voor de ontwikkeling van een duurzaam en eerlijk stedelijk voedselsysteem, ondertussen al ondertekend door 182 steden. Er is ook veel aandacht voor de kennisuitwisseling tussen de steden.

Zoveel mogelijk Bruggelingen betrokken bij Brugge, eetbare stad

De Brugse voedselstrategie is gericht op volgende speerpunten: korte keten, stadslandbouw en stadstuinieren, voedselverlies tegengaan en fairtrade. De stad betrekt hierbij zoveel mogelijk Bruggelingen. Het Brugs Food Lab is daarvoor het perfecte platform, een netwerk van ondernemers, publieke actoren en verenigingen die streven naar een meer duurzaam voedselsysteem voor de Bruggelingen en de bezoekers van de stad. Het Food Lab werkte mee de voedselstrategie uit en organiseert verschillende acties om Brugge in de kijker te plaatsen als eetbare stad, met aandacht voor lokale (biologische) productie waar niets verloren gaat.

Project rond voedselverlies in de zorg

Ook het project rond voedselverlies in de zorg mag op belangstelling rekenen in het buitenland. Verschillende zorginstellingen zoals AZ Sint-Jan, AZ Sint-Lucas, vzw de Kade, campus Het Anker en Rudderstove (centrale keuken OCMW Brugge) screenden grondig het voedsel dat dagelijks niet wordt opgegeten en zochten naar oplossingen. Om de gevonden oplossingen te delen met andere zorginstellingen, werd een handleiding opgesteld om ook zelf aan de slag te gaan om voedselverlies te vermijden.

Schepen Minou Esquenet is blij dat Brugge als voorbeeldstad het woord mag nemen op Rezero Barcelona: “Brugge en kwalitatief voedsel, dat is de perfecte match. We zijn niet alleen een stad met creatieve chefs, gastronomische restaurants, Kookeet en andere leuke foodfestivals, en scholen als Spermalie en Ter Groene Poorte op ons grondgebied, ook vele labelhouders van Handmade in Brugge zitten in de voedingssector. Het is mooi dat wij dus in dat domein, waar we toonaangevend zijn, voluit kiezen voor duurzaamheid. Dat we daarbij inzetten op de zorgsector, leunt eveneens perfect aan bij onze ambities om een innovatieve zorgstad te zijn.”


<strong>Persbericht: Stad Brugge dooft de monumentenverlichting tijdens Earth Hour</strong>
Klimaat, Energie, Milieubeleid

Persbericht: Stad Brugge dooft de monumentenverlichting tijdens Earth Hour


Op zaterdag 30 maart vindt het wereldwijde evenement Earth Hour plaats. Van 20.30 tot 21.30 uur zullen miljoenen mensen van over de hele wereld symbolisch hun lichten doven om hun steun voor de strijd tegen de klimaatverandering te tonen en de impact van de klimaatverandering op de biodiversiteit.

Klimaatverandering zorgt immers voor een verlies aan biodiversiteit (droogte en het verlies aan landschappen, en voedselverlies; opwarming van de oceaan, het verbleken van het koraal en het verlies aan vis/voedsel wat een vorm van levensonderhoud is) en dit verlies aan biodiversiteit verergert de impact van klimaatverandering (ontbossing houdt een vijfde van de wereldwijde CO2-uitstoot in). Het ene kan niet beschermd worden zonder het andere te stoppen.

Minou Esquenet, schepen van klimaat en energie, milieubeleid, smart city en facilitair beheer: “Stad Brugge doet ook mee aan Earth Hour en dooft, met dank aan Fluvius, de monumentenverlichting op zaterdag 30 maart van 20.30 tot 21.30 uur. Naast deze symbolische actie voeren we concrete initiatieven uit om de CO2-uitstoot terug te dringen. Op klimaat.brugge.be kan men zien wat wij samen, met onze burgers en bedrijven, al hebben gerealiseerd en welke acties in de pijplijn zitten. In het beleidsprogramma 2019-2024 staan er 515 beleidspunten en daar zitten heel wat actiepunten tussen om van Brugge een duurzame en klimaatrobuuste stad te maken. We engageren ons om zelf het goede voorbeeld te geven. We gaan mensen, organisaties en stakeholders samenbrengen om stappen vooruit te zetten die zowel doelgericht, ambitieus als haalbaar zijn.”

Tijdens deze Earth Hour kan iedereen meedoen om zijn bezorgdheid voor het klimaat te tonen door het licht uit te doen op zaterdag 30 maart van 20.30 tot 21.30 uur.

 


<strong>Persbericht: Stad Brugge roept personeel op om deel te nemen aan Dikketruiendag</strong>
Klimaat, Energie, Milieubeleid

Persbericht: Stad Brugge roept personeel op om deel te nemen aan Dikketruiendag


Op dinsdag 12 februari 2019 vindt de 15de editie plaats van Dikketruiendag, een klimaatactie georganiseerd door de Vlaamse Overheid met als thema ‘de klimaatflandriens’. Met deze term worden de Vlamingen bedoeld die elke dag door weer en wind naar het werk fietsen.

Met deze actie is het de bedoeling om meer personeelsleden voor woonwerk-verkeer of dienstverplaatsingen op de fiets te krijgen, met naast klimaat ook aandacht voor het ‘gezond fietsen’ (fijnstof problematiek) en het ‘veilig fietsen’ (veilige route). Ook Stad Brugge engageert zich om deel te nemen aan deze actie.

Al 54% van het stadspersoneel van Stad Brugge komt nu al met de fiets naar het werk. Deze verplaatsingen zijn goed voor 7.458 km per dag en een reductie van 472 ton CO2 per jaar.

Stad Brugge wil echter nog beter doen. Onder het moto “samen op de fiets voor het klimaat” gaat ze de uitdaging aan om op 12 februari een afstand van 8.650 km te fietsen, de afstand in vogelvlucht tussen Brugge en de Noordpool heen en terug.

Schepen voor klimaat Minou Esquenet, die zelf al haar verplaatsingen in de binnenstad met haar fiets maakt: “We hopen dat dankzij deze actie nog meer medewerkers de auto aan de kant laten staan en zich met de fiets naar het werk begeven. Als stad moeten we het goede voorbeeld geven, bijvoorbeeld door ons personeel te motiveren om voor duurzame mobiliteit te kiezen. Op termijn willen we van Brugge een klimaatrobuuste stad maken. Steden zijn verantwoordelijk voor 70 procent van de mondiale CO2-emissies. Als steden ‘aanjagers’ van het klimaatprobleem zijn, vormen zij ook een groot deel van de oplossing. Het is dan ook belangrijk dat we op zoek gaan naar lokale mogelijkheden om van onze stad een veerkrachtige duurzame stad te maken. Een onderdeel hiervan is dat we als stadsbestuur blijven investeren in nieuwe fietsinfrastructuur, schoolstraten, deelmobiliteit, randparkings, … en ook deelnemen aan acties zoals Dikketruiendag.”


<strong>Persbericht:  Project Vlinder - Brugse scholen bouwen zelf weerstations</strong>
Klimaat, Energie, Milieubeleid

Persbericht:  Project Vlinder - Brugse scholen bouwen zelf weerstations


Minou Esquenet, schepen voor klimaat en energie, milieubeleid, smart city en facilitair beheer, nodigt alle Brugse secundaire scholen uit om mee te werken aan Vlinder, een wetenschappelijk project van de Universiteit Gent. Vlinder wil een netwerk van vijftig weerstations in Vlaanderen en Brussel opzetten en op die manier een beter zicht krijgen op de link tussen de omgeving en het weer.

Schepen Minou Esquenet: “De leerlingen mogen zelf een professioneel weerstation bouwen waarmee vanaf december minstens een jaar lang temperatuur, luchtvochtigheid, neerslag en windsterkte worden gemeten. Dat gebeurt op zo veel mogelijk verschillende locaties. Ik denk hierbij aan dichtbebouwde stadscentra, meer open buitenwijken, parken, bossen, (industrie)terreinen met sterk verharde ondergrond … De scholieren voeren zelf analyses uit op de data, er zijn lespakketten over weer en klimaat ter beschikking, er worden events georganiseerd, en nog veel meer. Het project is vooral bedoeld voor de tweede en derde graad.”

Scholen die willen meewerken aan dit wetenschappelijk onderzoek, vinden alle info op www.vlinder.ugent.be. Inschrijven kan tot eind april 2019.

Stad Brugge helpt de Brugse secundaire scholen meezoeken naar een geschikte plek om het weerstation te plaatsen. Dit hoeft dus zeker niet de eigen school te zijn. Meer info via dienst Leefmilieu, leefmilieu@brugge.be of t 050 47 53 80.

Het project Vlinder wordt gefinancierd door de Vlaamse oproep Citizen Science, en werkt samen met heel wat partners, waaronder KMI en Technopolis.