Background Image

Landbouw

PERSTEKST: Brugse landbouwers vooral getroffen door droogte van het voorjaar
Landbouw

PERSTEKST: Brugse landbouwers vooral getroffen door droogte van het voorjaar


De Vlaamse regering erkende maandag de uitzonderlijke nachtvorst en de voorjaarsdroogte van 2017 als landbouwrampen. Een landbouwramp is een ramp ten gevolge van een natuurverschijnsel met een uitzonderlijk karakter (maximaal 1 keer op 20 jaar voorkomend) waarbij er alleen schade is aan landbouwteelten, terwijl van een natuurramp sprake is wanneer landbouwers én ook andere burgers getroffen zijn.

Voor de Brugse landbouwers is dit goed nieuws. De erkenning zorgt ervoor dat landbouwers die hun geleden schade kunnen aantonen en aan de nodige voorwaarden voldoen, een vergoeding zullen krijgen.

De vaststelling van de schade kan gebeuren door een schattingscommissie, die uitgestuurd wordt door de stad of gemeente waarop de gronden gelegen zijn. Zij stelt de geleden schade in twee stappen vast: een eerste keer zeer kort na het klimatologisch evenement dat de schade veroorzaakte en een tweede keer zo kort mogelijk voor de oogst.

De resultaten van die schattingscommissies tonen aan dat 27 van de 150 landbouwers op Brugs grondgebied getroffen werden, zo’n 20% dus. De totale getroffen oppervlakte bedraagt 516,84 hectare.

Getroffen teelt

Getroffen oppervlakte (in hectare)

grasland/weiland

195,53

maïs (silo-, dors-)

107,77

aardappelen (vroege)

89,69

wintertarwe

43,66

vlas

19,46

gerst (zomer-, winter-)

14,82

graszaad

13,39

erwten

9,97

voederbieten

7,99

suikerbieten

7,95

preiplanten

2,42

paardenbonen

2,15

grasklaver

2,04

 

De droogte van april, mei en juni 2017 trof in Brugge vooral de teelten van grasland, maïs en aardappelen. De vrieskou in het voorjaar trof vooral de teelt van preiplanten.

Schepen Esquenet: ‘Als schepen van Landbouw ben ik zeer blij met de erkenning van deze uitzonderlijke omstandigheden als landbouwramp. Ik ben meermaals met schattingscommissies de velden opgegaan en heb met eigen ogen kunnen vaststellen dat de gevolgen van de extreme weersomstandigheden verregaand waren: meer dan 500 hectaren zijn aangetast.

Het is goed dat de Vlaamse regering ons nu helpt bij het ondersteunen van onze landbouwers. Zij zorgen voor het voedsel op onze tafels, ze verdienen dan ook structurele ondersteuning, ook buiten rampscenario’s om. Ik ben op het Brugse niveau samen met de landbouwers aan het werken aan initiatieven die hun werking maximaal kunnen boosten. Kwaliteitsproducten van eigen bodem via korte keten tot bij de Bruggeling brengen is het hoofddoel.’


PERSTEKST: Samenwerking Brugse Zot en Brugse landbouw
Landbouw

PERSTEKST: Samenwerking Brugse Zot en Brugse landbouw


Brugse gerst voor Brugse Zot

Brouwerij De Halve Maan is al meerdere eeuwen verankerd met de Stad Brugge. Zo investeerde de brouwerij de laatste jaren al sterk om 100 % van haar bieren blijvend in Brugge te kunnen blijven brouwen. Op de historische site werd de laatste jaren de brouwerij en het bezoekerscentrum grondig gemoderniseerd, om aan de nieuwste normen te kunnen voldoen, de leefbaarheid te verbeteren, en er toch te kunnen blijven groeien. In 2014 werd de volledige brouwzaal er vernieuwd, en vorig jaar finaliseerde de brouwerij ook haar fameuze ondergrondse bierleiding die de historische brouwerij verbindt met de bottelarij. De bottelarij en het verwerkingscentrum voor bier op het industrieterrein Waggelwater werd in 2009 in gebruik genomen, wat voor een sterke verbetering van de milieu impact zorgde, en de brouwerij verdere groeikansen kon geven.

Hierdoor kan De Halve Maan haar consument blijven verzekeren dat de Brugse Zot voor 100 % gebrouwen wordt waar dat hoort te zijn: op de historische site “intra muros” in het hartje van Brugge, door de lokale medewerkers, en onder auspiciën van de 6e generatie van de Brugse brouwersfamilie. Dit geeft aan de bieren “Brugse Zot” en “Straffe Hendrik” de authenticiteit die tot ver in het buitenland worden gewaardeerd door de bierliefhebbers. Ook het bezoekerscentrum blijft bijzonder populair, waardoor De Halve Maan wellicht de meest bezochte brouwerij van het land is.

Brouwerij De Halve Maan gaat nu nog een stapje verder in de lokale verankering, door met de lokale landbouwer Paul van de Vijver een directe overeenkomst te maken voor de toelevering van lokaal verbouwde “Brugse” gerst. De gerstmarkt is een wereldmarkt, voor een belangrijk deel gedomineerd door grote multinationals. In België wordt slechts zeer beperkt brouwgerst verbouwd, door dit project worden de brouwerij en de landbouwer minder afhankelijk van de grote wereldspelers... Weinig Belgische brouwerijen gebruiken nog lokale Belgische verbouwde gerst, en daar komt nu dus verandering in. Hierdoor wordt De Halve Maan door brouwgerst lokaal te laten verbouwen en aan te kopen benadrukt de brouwerij haar lokale verankering, en zet ze extra in op de “korte keten”, en het steunen van de lokale landbouwer. Het directe contact tussen de brouwerij en de landbouwer stimuleert ook de lokale economie en impact van de brouwerij. Tenslotte is het ook zeer positief voor de ecologische voetafdruk van de brouwerij en het “Brugse Zot” bier.

De rijke poldergronden rond Brugge zijn zeer geschikte grond voor het verbouwen van brouwgerst van optimale kwaliteit. Daarom dat de brouwerij en de landbouwer willen inzetten op het verbouwen van brouwgerst: het is een meer hoogwaardige vorm van landbouw dan voor het produceren van veevoeder, en het creëert ook meer toegevoegde waarde voor de landbouwer en het gebruik van zijn landbouwgrond. De brouwerij hoopt in de komende jaren meerdere landbouwers in de streek te kunnen aanspreken voor dergelijke overeenkomsten.

De brouwerij en de landbouwer werden met elkaar in contact gebracht door de nieuwe Brugse schepen van economie en landbouw Minou Esquenet, die met haar beleid het samenwerken tussen Brugse ondernemers wil stimuleren.

Schepen Minou Esquenet:

‘Onze stad heeft gedreven, innovatieve ondernemers én enthousiaste landbouwers die beiden hoogwaardige producten afleveren waar de Bruggeling trots kan op zijn. Ik ben zeer blij dat ik mijn steentje kon bijdragen aan deze samenwerking voor het produceren van het succesvolle ‘Brugse Zot’-bier. Ze is een typevoorbeeld van de ‘korte keten’, waarbij landbouwers hun producten rechtstreeks bij hun klant brengen. Zowel het milieu als ondernemers en landbouwers winnen bij een dergelijke samenwerking, en ik durf te wedden dat de Brugse Zot hierdoor in de toekomst nog beter zal smaken.’

Vorig jaar sloot De Halve Maan ook een gelijkaardig akkoord af met hoppeboer uit Proven (in de Westhoek, de bekende Poperingse hoppestreek) voor het verbouwen van hop, speciaal voor de brouwerij. Hierdoor kan De Halve Maan ook de lokale hoppeteelt een extra boost geven.

De eerste Brugse brouwgerst staat nu volop te groeien op de velden van landbouwer Paul van de Vijver, langs de Blankenbergse Steenweg. Bruggelingen zullen de mooie brouwgerst er kunnen zien tot de tweede helft van augustus, want dan wordt de gerst geoogst. Zowel de brouwer als de landbouwer hopen nu nog op perfecte weersomstandigheden, zodat de brouwgerst en de opbrengst optimaal mag zijn. De velden met brouwgerst zullen in elk geval idyllische beelden opleveren langs de “Brugse” polders, voor de vele fietsers en passanten…

Op dinsdag 20 juni zal er om 11 u een persmoment worden georganiseerd om dit unieke project toe te lichten. Hierbij zal schepen Minou Esquenet een bord inhuldigen langs de velden van de Blankenbergse Steenweg. Het bord zal verwijzen naar de gerstplantage “hier groeit de gerst voor Brugse Zot”, en de authenticiteit van het bier nogmaals benadrukken: “100 % Brugs bier”.

Het persmoment zal plaatsvinden langs de gerstvelden, ter hoogte van huisnummer 357 langs de Blankenbergse Steenweg. Wij kijken ernaar uit om u daar te mogen verwelkomen.


Week van de Korte Keten ook in Brugge
Landbouw

Week van de Korte Keten ook in Brugge


Brugge & Boeren, een perfecte match!

WEEK VAN DE KORTE KETEN, van 25/05 tot 05/06, OOK BIJ JOU OM DE HOEK! #BRUGGE #DEBOEROP

Ook in Brugge bieden veel gedreven boeren hun met liefde geteelde vruchten rechtstreeks aan de klant aan. Bijna altijd is de drijvende kracht achter de winkel de boer zelf. ’s Ochtends worden de koeien of geiten gemolken, en worden de groenten, of het fruit, of de varkens of de koeien verzorgd. Pas daarna gaat de hoevewinkel open. Dat is ook meteen de reden waarom deze winkels niet ‘9 to 5’ open zijn, er moet heel veel gebeuren op het landbouwbedrijf. Gelukkig kunnen boeren ‘multitasken’.

Van 25 mei tot 5 juni is het weer Week van de Korte Keten. Met een ‘korte keten’ wordt bedoeld dat land- en tuinbouwproducten zonder tussenstappen rechtstreeks van landbouwer aan consument verkocht worden.

In heel de provincie West-Vlaanderen zetten lokale producenten hun deuren open om je te laten kennismaken met hun typische streekproducten. Ook in Brugge bieden meerdere landbouwbedrijven hun producten rechtstreeks aan de klant aan. Initiatieven zoals de boerenwinkel van Boer Bas of de Buurderij, waar meerdere landbouwbedrijven samen verkopen, zijn al goed ingeburgerd.

Maar ook om de hoek zijn er bedrijven waar je rechtstreeks producten van het land kunt kopen. De Week van de Korte Keten is dan ook een ideaal moment voor de Bruggeling om de boer op te gaan. En zeg nu zelf: welk kind zal niet staan springen om aardbeitjes van bij de boer te halen?

Landbouw is cruciaal, ook in en rondom Brugge. Onze landbouwers produceren fantastische producten op Brugse grond. Velen van hen verkopen die producten ook thuis, waar je vers geplukte vruchten en bij ons en met liefde gekweekt vlees kan kopen. Je bent daar het hele jaar door welkom, maar deze week willen we dat extra in de kijker zetten. Iedereen kan iets doen voor het milieu, ook wij. Lokaal kopen is een eerste grote stap naar een meer duurzame stad!


Vogelgriepvirus
Landbouw

Vogelgriepvirus


Op 1 februari werd het vogelgriepvirus geïdentificeerd bij een hobbyhouder in de gemeente Lebbeke. Er werd een bufferzone van 3km ingesteld rond de getroffen plaats waar geen vervoer van pluimvee toegelaten is. Bij ons worden de verplichte preventieve maatregelen tegen vogelgriep versterkt, waardoor er ophokplicht geldt voor alle gevogelte vanaf 2 februari 12u. Deze maatregel geldt zowel voor professionele als particuliere houders en is bedoeld om een verdere verspreiding van het virus in België te vermijden.

 

Er is geen enkel risico voor de consumenten. Vlees en eieren van pluimvee kunnen in alle veiligheid gegeten worden.

Meer info over de ophokregeling en de vogelgriep is terug te vinden op de website van het FAVV (www.favv.be of http://www.favv.be/dierengezondheid/vogelgriep/ ). Voor vragen kunt u eveneens terecht bij het FAVV via pri.wvl@favv-afsca.be of bij de stad kunt u terecht in het Huis van de Bruggeling
(T 050 44 80 00), zij brengen u in contact met de juiste diensten en personen.