Background Image

Personeel

Meer stadspersoneel op de fiets!<br />
 
Personeel

Meer stadspersoneel op de fiets!
 


Geen eenzame fietsers bij Brugs stadspersoneel…

Goed scorend Stad Brugge blijft duurzamer woon-werkverkeer nastreven

De stadsmedewerker die vandaag voor de fiets kiest voor zijn woon-werkverplaatsing staat niet alleen. ‘We hebben drie keer meer fietsers dan het Vlaams gemiddelde’, zegt schepen Minou Esquenet, ‘ en dat is geen toeval, want we zetten actief in op een zo milieuvriendelijk en gezond mogelijk woon-werkverkeer. Het is ook niet meer dan logisch dat het stadsbestuur het goede voorbeeld geeft: Stad Brugge heeft zo’n 1500 werknemers, verspreid over een honderdtal locaties, en is dus een grote werkgever. De cijfers zijn prima, zo blijkt uit een doorlichting, maar er is ruimte voor groei. In mijn huidige en mijn toekomstige bevoegdheid zal ik erop toezien dat we blijven initiatieven nemen om van onze medewerkers duurzame weggebruikers te maken.’

Onder het motto ‘Meten is weten’ liet het stadsbestuur een ‘Mobiscan’ uitvoeren bij een groot deel van de personeelsleden.

Een Mobiscan is een doorlichting van de vervoersmodus voor het woon-werkverkeer door de eigen medewerkers. Deze wordt uitgevoerd door het Provinciaal Mobiliteitspunt West-Vlaanderen.

De scan lijst op hoe ver de medewerkers van hun werkplaats wonen, welke (al dan niet duurzame) vervoersmiddelen ze gebruiken, en welke maatregelen kunnen genomen worden om hun aantal nog te doen stijgen.

Een eerste vaststelling is dat zo’n 55 % van het personeel van Stad Brugge op maximaal 5 km van zijn standplaats woont.

19% woont tussen de 5 en de 10 km van hun standplaats, en 11% woont verder dan 20 km van hun standplaats.

Als we de modal split (de verdeling van de personenverplaatsingen over de vervoerwijzen) bekijken, zien we dat bijna de helft van de bevraagde medewerkers al de fiets gebruikt om naar het werk te komen.

Een klein percentage (samengeteld zo’n 3 %) doet dat in combinatie met fiets of bus.

Het percentage dat met de eigen wagen komt blijkt ook een stuk lager dan bij de gemiddelde Vlaamse werkgever: waar het in Brugge om 36,45 % gaat is het Vlaams Gemiddelde bijna het dubbel.

Een vergelijkend overzicht waar de modal split tegenover de woon-werkafstand geplaatst wordt, toont waar er nog ruimte is voor een evolutie richting duurzamere verplaatsingen.

Zo blijkt dat 43,7% van de personeelsleden die alleen met de eigen wagen (of te voet of bromfiets) naar het werk komen, op maximaal 5 km van hun standplaats woont.

Van de busgebruikers woont 61% op maximaal 5 km van het werk.

Schepen Minou Esquenet:

‘Dankzij de maatregelen die we al eerder namen is het niet verwonderlijk dat het Brugse stadspersoneel beter scoort dan dat van de meeste andere centrumsteden op het vlak van duurzaam woon-werkverkeer: we hebben drie keer meer fietsers dan het Vlaams gemiddelde, en bijna de helft van het aantal autogebruikers. ‘

De voorbije jaren werden al een aantal initiatieven genomen om het stadspersoneel duurzamer naar het werk te laten komen.

Zo werd beslist fietsvergoeding uit te keren voor elke gereden kilometer (vroeger geplafonneerd tot 5 km per enkele rit), en was Stad Brugge een van de eerste openbare besturen die ook aan gebruikers van speed pedelecs een fietsvergoeding toekende.

Daarnaast werd al sterk geïnvesteerd in betere fietsvoorzieningen, zoals vernieuwde fietsrekken, lockers, kapstokken en een fietspomp voor het personeel van ’t Brugse Vrije en Huis van de Bruggeling.

Het aantal oude dienstfietsen wordt geleidelijk aan afgebouwd en er is een aanbesteding lopende om, samen met de politie, poolfietsen aan te kopen voor dienstverplaatsingen. Door ook elektrische en cargo/bakfietsen aan te kopen proberen we ook het gebruik van de dienstwagens terug te schroeven.

Ook het initiatief van sociale dienst Sodibrug, samen met sociale dienst SOFOCO van het OCMW) voor een groepsaankoop van (elektrische) fietsen mag in dit licht gezien worden.

De invoering van de mogelijkheid tot flex-werken en thuiswerken tenslotte, die in het kader van onze inspanningen rond Het Nieuwe Werken gebeurde, heeft uiteraard ook zijn positieve gevolgen voor het aantal verplaatsingen.

Schepen Esquenet:

‘Met de cijfers van de Mobiscan kunnen we nu nog gerichtere acties ondernemen om de duurzaamheid van het woon-werkverkeer van onze medewerkers nog te verbeteren. Een eerste actie is de deelname volgend jaar aan de Testkaravaan. Het effect hiervan kan blijvend zijn, zo leert ons de reeds opgedane ervaring : het provinciaal Mobiliteitspunt stelde bij werkgevers vast dat er na één jaar een blijvend effect is van 40 % van de deelnemers die de overstap hebben gemaakt naar een duurzamer vervoermiddel’.

Op basis van de schatting van Mobiliteitspunt West- Vlaanderen zouden ongeveer 330 stadsmedewerkers (20% van het totaal) nog kunnen overschakelen naar duurzaam woon-werkverkeer. Op basis van afstand tot het werk geeft dit volgende mogelijkheden:

Potentieel openbaar vervoer

7

Potentieel speed pedelec

41

Potentieel elektrische fiets

51

Potentieel fiets

151

Potentieel te voet

30

Potentieel carpool

50

De Testkaravaan is een actie van het provinciaal Mobiliteitspunt. Ze biedt West-Vlaamse werkgevers gratis de mogelijkheid hun medewerkers gedurende twee weken de kans te geven om een duurzaam vervoersmiddel te testen voor hun woon-werkverkeer.

Daartoe wordt een pool ter beschikking gesteld van elektrische fietsen, speed pedelecs, (elektrische) plooifietsen, elektrische bakfietsen, fietskarren en vouchers voor blue bikes of dag/weekpassen va NMBS/De Lijn. Er wordt voorzien in uitleg bij het gebruik van de vervoermiddelen en er is een verzekering en pechverhelping waarop men gratis kan terugvallen.

Schepen Esquenet:

‘Duurzaam werken, en duurzaam gaan werken, moet een evidentie worden bij Stad Brugge. Ik zal zelf alvast bij de eersten zijn om het traject Lissewege-stadscentrum met de elektrische fiets uit te testen.‘


Ziekteverzuim bij stadspersoneel: voor het eerst in jaren dalende trend
Personeel

Ziekteverzuim bij stadspersoneel: voor het eerst in jaren dalende trend


In 2017 bedroeg het ziekteverzuim bij het stadspersoneel 8,31%. Na een jarenlange stijging, is er een merkbare kentering ingezet, zo blijkt uit de recentste cijfers. Opvallende cijfers: het totale aantal ziektedagen daalde van 36630 naar 35096. Er is een opmerkelijke daling bij de groep ambtenaren tussen 50 en 60 jaar, waar het aantal afwezigheden wegens ziekte of ongeval daalde van 16516 in 2016 naar 15584 in 2017. Verder is 30% van de werknemers nooit ziek, een cijfer dat weliswaar al 3% beter is dan in 2016 maar toch nog mager uitvalt vergeleken met de privésector waar 54% van de werknemers nooit ziek is.

We hebben de voorbije tijd hard gewerkt aan een positief aanwezigheidsbeleid, dat zowel een proactief als een reactief luik heeft. Bovendien hebben we sterk geïnvesteerd in goede werkomstandigheden voor onze medewerkers. Daarnaast wilde ik ook een strakkere opvolging en een instrument om dit te doen. Dankzij samenwerking tussen de dienst Personeel en Organisatie en onze recent in dienst genomen dataminer, kunnen we verfijnder tellen en onze diensten regelmatiger voorzien van cijfers.

Het dalende cijfer maakt duidelijk dat onze inspanningen vruchten beginnen op te leveren.

 


OOK OP ZATERDAG INZET VOOR EEN PROPER EN ONKRUIDVRIJ BRUGGE
Personeel

OOK OP ZATERDAG INZET VOOR EEN PROPER EN ONKRUIDVRIJ BRUGGEIn de gemeenteraad van 27 juni hebben we beslist dat de 150 groen-medewerkers van onze stad vanaf nu ook op zaterdag aan het werk kunnen om Brugge onkruidvrij te houden. Van april tot november zult u dus 6 dagen op 7 stadsmedewerkers op straat aan het werk kunnen zien.

Deze wijziging past in het flex-werken dat Stad Brugge invoert, waarbij we onze dienstverlening in elke situatie op het juiste moment en op de juiste plaats willen inzetten, ten dienste van de Bruggeling.


PERSTEKST: ABSENTEÏSMECIJFERS STAD BRUGGE 2017
Personeel

PERSTEKST: ABSENTEÏSMECIJFERS STAD BRUGGE 2017


In 2017 bedroeg het ziekteverzuim bij het stadspersoneel 8,31 %. Na een jarenlang aangehouden stijging, is er een merkbare kentering ingezet, zo blijkt uit de recentste cijfers. De grootste daling doet zich voor in de middellange afwezigheden, die dalen met bijna 20%. Het aantal personeelsleden van het stadsbestuur bleef – met 1519 medewerkers - nagenoeg gelijk ten opzichte van 2016.

Stad Brugge schakelde voor de rapportering van het ziekteverzuim de in juni 2017 aangeworven Specialist Datamining in. Sinds eind januari 2018 is deze rapportering ook klaar. Resultaat is een uitgebreide en automatische rapportering op basis van de registratie van de ziektebriefjes in de HR-software. Gevolg is dat de berekende cijfers niet alleen veel uitgebreider zijn, maar ook een stuk accurater.

De grootste daling is te situeren in het kort en middellang verzuim. Deze afwezigheden zijn zeer belastend voor de diensten, omdat vervanging dan niet altijd mogelijk is, en de extra werklast op de collega’s terechtkomt. Een daling is dan ook extra goed nieuws voor de kwaliteit van de dienstverlening.

Nog opmerkelijke dalers zijn de groep ambtenaren tussen 50 en 60 jaar, waar het aantal dagen afwezigheid wegens ziekte of ongeval daalde van 16516 in 2016 naar 15584 in 2017.

Schepen van Personeel Minou Esquenet is tevreden met de trendbreuk, én met de nieuwe en accurate manier van registreren. Ook wil ze in 2018 volop verder inzetten op een positief aanwezigheidsbeleid. De cijfers zijn immers nog altijd voor verbetering vatbaar. Zo is bijvoorbeeld 30% van de medewerkers nooit ziek, een cijfer dat weliswaar al meer dan 3% beter is dan in 2016, maar dat mager uitvalt vergeleken met de privésector waar 54% van de werknemers nooit ziek is.

Schepen Minou Esquenet:

‘Een sterke en hedendaagse organisatie staat of valt met gezonde en dynamische medewerkers. Ze moeten zowel fysiek als mentaal goed in hun vel zitten, je moet als werkgever dus kijken naar het volledige facet van de mens. Dat is de combinatie die we proberen te maken, voor al onze medewerkers. Daarnaast geloof ik heel sterk in de kracht en het belang van goede leidinggevenden, daarom besloten we ook stevig te investeren in leiderschapstrajecten. Ten slotte wilde ik een strakkere opvolging én een instrument om dit te doen. Dankzij samenwerking tussen P&O en onze recent in dienst genomen dataminer, zal ik 6-maandelijks kunnen rapporteren over deze cijfers. Ook zullen we maandelijks elke dienst voorzien van cijfers, wat de leidinggevende moet helpen beter in te spelen op eventuele problemen. Ik voel me sterk gesteund door deze eerste kentering in onze ziekteverzuimcijfers. We tellen verfijnder en de cijfers dalen. Goed meten is het begin van elk goed beleid. De trendbreuk maakt in elk geval duidelijk dat onze inspanningen vruchten beginnen op te leveren.’

Een andere pijler van het positief aanwezigheidsbeleid is het actieplan rond aanwezigheden, dat in 2018 volledig ontplooid wordt.

Het plan bestaat uit vier grote pijlers. Het eerste luik is preventief: voorkomen is beter dan genezen. Daarom nemen we acties voor een gezonde voeding in een gezond lichaam. We nemen sportinitiatieven en communiceren over een gezonde levensstijl. Ook zetten we in op leiderschapsontwikkeling, en zijn we volop bezig met een betere loopbaanbegeleiding voor al onze medewerkers. Een Netwerk van Vertrouwenspersonen moet ervoor zorgen dat iedereen met zorgen ergens terecht kan. Daarnaast hebben we voor de uitwerking van het preventief beleid een consulent psychosociaal welzijn aangeworven. Deze maakt deel uit van het onafhankelijke IDPBW (Interne Dienst Preventie en Bescherming op het Werk) en is ook in eerste lijn beschikbaar om zowel medewerkers individueel als diensten en teams te begeleiden.

Een tweede pijler is de aanpak van grijs en zwart verzuim (onterechte afwezigheid). We drijven het toezicht op de naleving van procedures op, gaan gericht controleren, maar laten dit gepaard gaan met zorggesprekken om te achterhalen waarom iemand onterecht thuis blijft.

Een derde aanpak gaat over acties rond wit verzuim (effectieve afwezigheid). Met al onze zieken proberen we contact te houden via mail, telefoon of een kaartje. Bij terugkeer na langdurige ziekte willen we meer zorg besteden aan gesprek en zorg voor de risico’s bij werkhervatting.

‘4,3% van onze medewerkers zijn langdurig ziek, langer dan een jaar dus. Het zijn de enige cijfers die gestegen zijn, en ze zijn dus niet goed. We weten als werkgever niet altijd om welke ziekte het gaat, maar weten wel dat ook bij ons het aantal gevallen van burn-out toeneemt. Een burn-out volgt bijna altijd uit een combinatie van fysieke en psychische factoren. We willen in de toekomst ook hierrond graag preventief werken, en risicopersonen detecteren om hen zo vroeger te kunnen helpen.”

Tenslotte focussen we ook op diensten met hoger dan gemiddelde verzuimcijfers, door gerichte werkdrukmeting en risico-analyse. Uit de combinatie van beide observaties volgt dan een aanpak op maat van de dienst in kwestie.

Schepen Esquenet:

‘We werden de voorbije jaren geconfronteerd met steeds stijgende ziekteverzuimcijfers, dus we moesten wel ingrijpen. We hebben de voorbije tijd dan ook hard gewerkt aan een positief aanwezigheidsbeleid, dat zowel een pro-actief als een reactief luikt heeft. Bovendien hebben we sterk geïnvesteerd in goede werkomstandigheden voor onze medewerkers: door de mogelijkheden van flexwerk en telewerk willen we kansen geven om de work-life balans beter te maken, we nemen gerichte sportinitiatieven, en zetten via diverse acties aan om meer te bewegen. Ook initiatieven zoals een verbeterde regeling voor de fietsvergoeding spelen een rol bij het welbevinden van de medewerkers, en onrechtstreeks bij de ziektecijfers. We moeten allemaal langer werken, dus moeten we dat ook mogelijk én leefbaar maken. Ons doel is dat medewerkers graag komen werken en dat ze bij twijfel kiezen om aanwezig te zijn.’


PERSTEKST: Speciaal aanbod voor personeel Stad Brugge bij deelname aan Great Bruges Marathon
Personeel

PERSTEKST: Speciaal aanbod voor personeel Stad Brugge bij deelname aan Great Bruges Marathon


PC – Aanbod stadspersoneel bij deelname aan de Brugse marathon, dinsdag 13 juni 2017 om 9.30 uur (Stadhuis)

Brugge doet haar naam als sportstad alle eer aan. Komend weekend staat de stad in het teken van de fiets met de organisatie van de Euro Shop Elfstedenronde. Het startschot van deze wielerwedstrijd gaat af op zondag 18 juni om 10.15 uur op de Markt in Brugge, de aankomst op de Buitenkruisvest in Brugge wordt omstreeks 15.30 uur verwacht. Daags voordien (op zaterdag 17 juni) komen de ‘moderne’ wielertoeristen aan hun trekken in onze stad. Op de Elfstedenronde Cyclo kunnen de wielerliefhebbers zich uitleven op quasi hetzelfde parcours als de profs. Er is keuze uit tochten van 35, 63 en 143 km. Start- en aankomst zijn aan het Boudewijn Seapark. De organisatie van de Elfstedenronde is in handen van Golazo, met wie de Stad Brugge een vijfjarencontract afsloot. Maar niet alleen voor de koers, maar ook voor de organisatie van een marathon. 

Op zaterdag 15 oktober zal dus weer voor het eerst sinds lang een marathon in Brugge plaatsvinden. The Great Bruges Marathon is de naam hiervan en bestaat uit een volledige en een halve marathon, die zowel gelopen als gewandeld kan worden. 

In de voorbije jaren ondernam de Stad Brugge al verschillende initiatieven om haar medewerkers aan te zetten tot sport, bewegen en informeel ontmoeten. In dat kader werden en worden, onder de naam sportprikkels, verschillende sportieve sessies georganiseerd. Een nieuw evenement is dikwijls een extra stimulans om sporters te motiveren. Niet enkel de dag zelf, maar ook de voorbereiding naar het evenement kan een manier zijn om medewerkers aan te zetten tot informele ontmoeting via sport en om samen de fysieke en geestelijke gezondheid te bevorderen. Zo vond begin juni de jaarlijkse sportdag voor de stadsmedewerkers plaats. Onder een stralende lentezon kon het stadspersoneel kiezen voor een hele reeks sporten. 

“Het stadsbestuur wil deze opportuniteit verder benutten en het stadspersoneel een aantrekkelijk inschrijvingsaanbod voor The Great Bruges Marathon voorschotelen. Sportief personeel is immers gezond personeel. Een positief aanwezigheidsbeleid begint bij zorgen dat medewerkers goed in hun vel zitten. Met organisatiepartner Golazo werd dan ook een voordeeltarief voor het personeel bedongen. Stadsmedewerkers betalen 50 euro in plaats van 60 euro voor de marathon en 25 euro in plaats van 30 euro voor de halve marathon. Deze korting is enkel geldig bij voorinschrijving via de Stad tot en met 2 oktober of tot de deelnemerslimiet is bereikt”, zegt Schepen voor Personeel Minou Esquenet.

“De Sportdienst wil daar een promotieactie voor de stedelijke loopoutfits aan koppelen. Iedere stadsmedewerker die zich inschrijft, krijgt een gratis loop T-shirt of looptopje. De shirts kunnen gepast en opgehaald worden in Mijn Brugge aan de Frank Van Ackerpromenade. Deze extra actie zal visueel aandacht genereren voor de Brugge-loopshirts en is voor het stadspersoneel ook een leuk extraatje”, zegt Burgemeester Renaat Landuyt.

De Great Bruges Marathon is voor haar eerste editie trouwens vlot op weg om meteen haar plaats in te nemen tussen de grotere marathons in ons land. Ruim vier maanden voor het event schreven zich al meer dan duizend lopers in voor de marathonafstand van 42 kilometer. Bij de halve marathon staat de teller op ruim zeshonderd. Met de wandeltochten er bij komt dat voorlopig op een kleine 1.800 inschrijvingen, wat zeer hoog is in deze vroege fase, zo blijkt uit de statistieken van organisatiepartner Golazo. 
Het deelnemersveld belooft ook sterk internationaal getint te zijn. Naast Belgen zijn de directe buurlanden voorlopig het sterkst vertegenwoordigd, met 82 Fransen, 62 Nederlanders en 48 Britten. De verst reizende deelnemer komt voorlopig uit Nieuw-Zeeland.  


Fietsvergoeding voor stadsmedewerkers: meer en beter
Personeel

Fietsvergoeding voor stadsmedewerkers: meer en beter


PC – Toelichting over fietsbeleid voor stadsmedewerkers

maandag 27 maart 2017 om 11.45 uur (Huis van de Bruggeling)
Begin maart kwamen de resultaten van de tweede mobiliteitsbarometer van Acerta in het nieuws. Daaruit bleek dat één op de vijf werknemers met de fiets naar het werk gaat, en dat aantal blijft stijgen.

Dit weekend kon u in de krant lezen dat Brugge de fietshoofdstad is. Van alle onderzochte steden gebeuren in Brugge het grootste aantal verplaatsingen met de fiets. Al vele jaren lang doen wij inspanningen om van Brugge een echte fietsstad te maken. We realiseerden fietsbruggen, -tunnels en –paden. We installeerden fietspompen, fietsrekken en fietsparkings. Het is duidelijk dat deze investeringen lonen.

Ook het stadsbestuur wil een voortrekker zijn in de evolutie naar meer fietsen naar het werk, want als grootste werkgever in de Brugse binnenstad (met meer dan 1500 personeelsleden) zorgen we voor een groot aandeel in het Brugse verkeer. We hebben werknemers die ver vanuit Brugge naar het werk komen, werknemers uit de binnenstad en uit de deelgemeenten. Ook onze administratieve centra, depots van groendienst, wegendienst,… zijn verspreid over het hele Brugse grondgebied. We ‘maken’ dus heel wat verkeer in Brugge, maar we zijn er wel trots op dat dit in hoofdzaak duurzaam woon-werkverkeer is, met zo’n 760 fietsers, 133 bus gebruikers en 101 treinpendelaars. Een kleine 1100 medewerkers komen dus met duurzame transportmiddelen naar het werk.

De Mobiscan gemaakt door het Mobiliteitspunt West-Vlaanderen schat dat we nog beter kunnen doen en dat er, op basis van de in kaart gebrachte woon-werk-afstanden, potentieel is om bijkomend 250 medewerkers op de –al dan niet elektrische- fiets te krijgen. De stad zal een subsidieaanvraag doen bij dit fonds om die shift te kunnen bewerkstelligen.

We doen als stadsbestuur zelf alvast 2 grote aanpassingen op het vlak van woon-werkverkeer: vanaf 1 april wordt de beperking van de kilometervergoeding, die    € 0,20 per kilometer bedraagt, opgeheven voor woon-werkverkeer: elke gereden kilometer zal vergoed zijn. 
Bovendien wordt het vanaf dan ook mogelijk om die kilometervergoeding te verkrijgen indien men over een speed-pedelec beschikt (een elektrische fiets, sneller dan 25 km/u).

Het effect hiervan zal ongetwijfeld snel duidelijk zijn. Binnen de uitbouw van ons mobiliteitsplan en het recent ingevoerde parkeerplan willen we dan ook maximaal de kaart trekken van duurzame verplaatsingen, en de fiets is hiervoor het ideale instrument. Onze stad is nu eenmaal gemaakt op maat van de fiets. De afstanden tussen deelgemeenten en centrum zijn gemakkelijk overbrugbaar en we hebben geen niveauverschillen.

Met de komst van de elektrische fiets kan men nu gemakkelijker van aantakkende gemeenten naar het werk komen, zonder dat men zich daarvoor in het zweet werkt. En mocht dat toch het geval zijn, dan zijn er onder andere in het Huis van de Bruggeling en ’t Brugse Vrije douches ter beschikking voor onze personeelsleden.

Daarenboven loopt bij onze sociale dienst Sodibrug momenteel ook een groepsaankoop voor elektrische fietsen, met 20% korting bij aankoop. Dit kan al snel oplopen tot een bedrag van 800 euro in mindering. 
Door de uitbreiding van de kilometervergoeding wordt het ook financieel interessanter om zo’n fiets aan te kopen.

Niettemin beschikken werknemers nog altijd over de keuze om een woon-werkvergoeding fietsen aan te vragen met eigen fiets of om een dienstfiets te verkrijgen. We hopen dat we met deze maatregelen ook andere bedrijven, werkgevers en werknemers in Brugge kunnen inspireren om de kaart te trekken van duurzame verplaatsingen met de fiets. Het is goedkoper dan de wagen, het is financieel voordelig voor alle gebruikers en het komt onze gezondheid op en naast de werkvloer helemaal ten goede.

Zoals u merkt, zitten we niet stil op het vlak van mobiliteit en proberen we de verkeersveiligheid voor onze bewoners steeds beter te organiseren. Het Fietsplan Brugge is onze handleiding om duurzame verplaatsingen in de binnenstad en deelgemeenten te optimaliseren. Zo worden de doelstellingen van het Fietsplan Brugge bereikt.

Met deze maatregelen, die voor ons personeel een stap vooruit betekenen, zetten we ook een belangrijke stap in de opbouw van ‘Fietsstad Brugge’. 


Proeftuinen Prikklok bij Stad Brugge
Personeel

Proeftuinen Prikklok bij Stad Brugge


HET KADER WAARIN DIT PROEFPROJECT PAST
Op 7/2/2014 werd door het College de NENO-nota goedgekeurd. Neno staat voor: Naar Een Nieuwe Organisatie, en hiermee gaf het stadsbestuur het startschot voor de omslag naar een vernieuwde organisatie. Deze omslag was doelbewust opgedeeld in verschillende fases. 
Een aantal belangrijke stappen zijn al gezet. De personeelsdienst werd omgevormd naar de cluster  Personeel en Organisatie om vanuit een hedendaagse rol inzake personeelsbeleid trekker te kunnen zijn van deze ingrijpende veranderingen. De dienst werd het voorbije jaar versterkt met een consulent interne preventie, die ons zal ondersteunen bij het uittekenen van een aanwezigheidsbeleid. De vroegere wegendienst, groendienst en dienst stadsreiniging werden geclusterd tot één grote dienst Openbaar Domein. Dat zorgt ervoor dat we veel efficiënter kunnen werken, zo kunnen mensen bv in verschillende diensten worden ingezet als de nood hoog is. Bij de clustervorming vergeten we niet te investeren in omkadering en mensen. Deze week nog stemde het college in met de versterking van de cluster Openbaar Domein met een 20-tal medewerkers. 

De meest in het oog springende NENO-actie tot nu toe was wellicht het samenvoegen van alle klantgerichte stadsdiensten in het Huis van de Bruggeling. Dit is niet zonder slag of stoot gegaan, zowel de medewerkers als de Bruggelingen hebben moeten wennen aan deze nieuwe manier van werken. 
Een andere stap, waar we nu volop mee bezig zijn, is de introductie van een andere, nieuwe manier van werken, ‘het nieuwe werken’.
Het uiteindelijke doel van al deze veranderingen, van deze nieuwe organisatie, is een kwaliteitsvolle en hedendaagse dienstverlening. 

WAT HOUDT DAT EIGENLIJK IN, HET NIEUWE WERKEN?  
Het Nieuwe Werken wil arbeid losmaken van een vaste locatie en een vast tijdstip. Dat heeft een aantal voordelen. Zo laat dit toe te werken wanneer en daar waar de klant je het meest nodig heeft: een medewerker van het cultuurcentrum bv werkt best ’s avonds als er evenementen zijn; een groenarbeider kan in de zomer best bij het ochtendgloren al aan de slag gaan.
Bovendien willen wij met het Nieuwe Werken onze medewerkers ook helpen om een evenwichtige balans te vinden tussen job en privé-tijd. Dat is van groot belang als we onze medewerkers langer en op een gezonde manier aan de slag willen houden. Al sinds mei 2015 kunnen stadsmedewerkers flexwerken, wat voordelen biedt voor de medewerker zelf maar wat ook goed is voor de klant, zo kunnen ze bijvoorbeeld digitale vragen afwerken voor 8u of na 20u.

Anderzijds zijn er ook uitdagingen, want het Nieuwe Werken gaat niet enkel over op een ander tijdstip kunnen werken, het gaat ook over verantwoordelijkheid nemen, zodat je taken tegen de deadline afgewerkt zijn, het gaat over kwaliteit leveren, ook als je telewerkt, het gaat over transparant en respectvol afspreken met je collega’s.  

De eerste elementen in het Nieuwe Werken, clustervorming en flexwerken, zijn ondertussen goed geïntegreerd in de werking. Nu was het tijd voor een belangrijke nieuwe fase in het Nieuwe Werken,  het loslaten van de prikplicht. Dit wil zeggen dat prikken nog mag, maar niet meer verplicht is. Tijdens mijn vele dienstbezoeken heb ik vastgesteld dat dit loslaten nog heel wat vragen en onzekerheden oproept. Ik heb dan ook gevraagd de dienst Personeel en Organisatie te temporiseren bij het veralgemeend afschaffen van de prikplicht en een proefproject uit te werken.   
 
Het werken met een proefproject zal ervoor zorgen dat kinderziekten en beginnersfouten al opgespoord en uitgefilterd kunnen worden vooraleer een maatregel algemeen ingevoerd wordt. 
Datzelfde leerklimaat krijgt ook vorm in het omgooien van de huidige, veroordelende evaluatiecyclus naar een stimulerende en tegelijk afdwingbare feedbackcultuur.  
Hiermee willen we ook een antwoord bieden aan de hogere ziekteverzuimcijfers over 2016: onze medewerkers een positief en constructief klimaat bieden om te werken.

Waar ik van bij mijn start als schepen van personeel heel veel nadruk op heb gelegd, is de ondersteuning van leidinggevenden, op alle niveaus. Uit dit proefproject willen we leren welke tools, opleiding en ondersteuning de leidinggevenden nodig hebben om hun dienst optimaal te laten renderen.  De diensthoofden staan gedurende het hele traject in nauw contact met P&O.  Ze stappen samen in een opleidingstraject waarbij resultaatsgericht werken de collectieve ambitie is.  Door regelmatig samen te zitten, en ervaringen uit te wisselen, is het bedoeling de kinderziekten eruit te halen, te detecteren wat werkt, wat niet werkt, en dat kan verschillen van dienst tot dienst.  Pas dan kan de proeftuin als voorbeeld voor de organisatie dienen. 

Een job toevertrouwd krijgen, draait om resultaten halen. De kwaliteit van de dienstverlening en de tevredenheid van elke klant van de Stad moeten excellent zijn. De prikklok is daarin eigenlijk nooit een goede maatstaf geweest. Immers, is het feit dat iemand voldoende of zelfs teveel uren heeft gewerkt een garantie op voldoende en goed werk?  
In een volgende stap zullen we verder inzetten op resultaatsgericht werken. Wij verwachten van de medewerkers dat ze betrokkenheid tonen en verantwoordelijkheid nemen om tot optimale resultaten te komen.  Pas bij een positieve evaluatie van het proefproject komt er een voorstel voor de verdere uitrol van het Nieuwe Werken. 

We starten met een 9-tal proeftuinen, een vrij beperkte groep, zodat er een openheid en klimaat is waarin iedereen eerlijk getuigt over de voortgang van het project. Het is de bedoeling dat alle betrokken diensten hun eigen aanpak met wederkerige vrijheid en autonomie, verantwoordelijkheid en betrokkenheid, gevonden hebben tegen het najaar van 2018. 
En vooral, dat de resultaten of vruchten van al dat werk ten goede komen van de werking van de stad en de tevredenheid van de burgers. 


Bij mijn aantreden als schepen van Personeel heb ik duidelijk gesteld dat ik de rust wilde terugbrengen bij onze medewerkers. Zij hebben zich de laatste jaren al zeer hard ingezet om de NENO-structuur mee op poten te zetten. 
Daarom willen we volgende stappen eerst laten proefdraaien in een aantal diensten. Wanneer dan bijvoorbeeld blijkt dat het afschaffen van een prikklok  zowel voor de organisatie als voor het personeel van die diensten een meerwaarde is, zal de algemene invoering hiervan vlotter gedragen worden door alle medewerkers. Goede communicatie hierover is, zoals altijd en overal, cruciaal.


Vernieuwing in het personeelsbeleid van Stad Brugge
Personeel

Vernieuwing in het personeelsbeleid van Stad Brugge


Voor de aanwerving van administratieve medewerkers gaan we als eerste stad in Vlaanderen werken met online-selectietesten. De kandidaten krijgen een link in hun mailbox naar een test, die peilt naar de nodige vaardigheden voor een bepaalde functie.

 

In het verleden werden alle ingeschreven kandidaten voor dergelijke functies (soms tot 500!) uitgenodigd om op een door de Stad voorziene locatie hun schriftelijke proef te kunnen afleggen. Alle schriftelijke (handgeschreven) proeven werden door een jury verbeterd. Kortom, een énorm arbeids- en tijdsintensief proces.