Background Image

Sociale Economie

PERSTEKST: Oprichting Interlokale Vereniging voor Wijk-werken regio Brugge - 29/11/2017 - Brugge
Sociale Economie

PERSTEKST: Oprichting Interlokale Vereniging voor Wijk-werken regio Brugge - 29/11/2017 - Brugge


Wijk-werken vervangt PWA vanaf 1/01/2018
Het PWA-stelsel (Plaatselijk WerkgelegenheidsAgentschap) houdt op te bestaan op 31 december 2017 en wordt vanaf 1 januari 2018 vervangen door wijk-werken. 
Voor de gebruiker zal er niet veel veranderen. Wie vanaf 1 januari een beroep wil doen op een wijk-werker, dient zich bij te registreren op het nieuwe e-platform en kan dan de activiteit doorgeven waarvoor een wijk-werker wordt gevraagd. Alle gebruikers en activiteiten die in aanmerking komen voor wijk-werken liggen vast en zijn te raadplegen op de site van de VDAB. 
Naast de gemeente en het OCMW kunnen ook privé-personen, onderwijsinstellingen, land- en tuinbouwbedrijven en niet-commerciële verenigingen klusjes laten uitvoeren door wijk-werkers. Wijk-werkers worden per uur vergoed door middel van wijk-werk-cheques. De prijs voor een wijk-werkcheque bedraagt voor alle gebruikers uit de Brugse regio € 7,45. 
Het principe van wijk-werken lijkt dus sterk op dat van de PWA-werking. De grote lijnen van PWA worden behouden zoals de aard van de activiteiten die uitgevoerd kunnen worden, wie wijk-werkers kan inzetten voor welke klusjes,  het betalingssysteem met cheques, …. 
Wijk-werken maakt deel uit  van een traject naar betaald werk. Onze werkzoekenden worden begeleid door VDAB of het OCMW.
 Wijk-Up
Voor de Brugse regio hebben 10 lokale besturen (Blankenberge, Beernem, Brugge, Damme, Jabbeke, Knokke-Heist, Oostkamp, Torhout, Zedelgem en Zuienkerke) besloten de krachten te bundelen om samen een wijk-werkorganisatie op te richten. Het nieuwe samenwerkingsverband krijgt de naam Wijk-Up en de stad Brugge zal fungeren als beherende gemeente. Er zal nauw samengewerkt worden tussen de verschillende gemeenten én met de VDAB en het OCMW. 
De VDAB zet voor de Brugse regio 5 wijk-werkbemiddelaars in. Zij zullen vooral instaan voor het matchen van de vragen van de gebruikers met de beschikbare wijk-werkers. Er zullen ook in de deelnemende gemeenten zitdagen georganiseerd worden.
Wie vragen heeft over wijk-werken kan alvast veel antwoorden terugvinden op de website van VDAB, www.vdab.be/wijk-werken, of telefonisch op het nummer 050/44.04.86. U kan ook steeds terecht in de Werkwinkel van Brugge voor meer info.
Wijk-Up staat klaar om vanaf 2 januari wijk-werken te organiseren in de Brugse regio!


Social or social, there is no alternative
Sociale Economie

Social or social, there is no alternative


Sociale economie (tewerkstelling van mensen die niet (meer) in het normale arbeidscircuit aan de slag kunnen. Ook doorstroom naar een reguliere job is een belangrijke uitdaging) is goed uitgebouwd in Brugge. Er zijn tal van goeddraaiende initiatieven, zoals Footstep (metaaldraadtoepassingen, bloemen- en preidraad, tampondruk, grafische afwerking, montage en verpakking, pellen dagverse garnalen), 360° Groen (tuin- en buitenonderhoud), Groep Intro (Fietspunt Brugge, klusdienst, fietskoerier, energiesnoeiers), en nog vele andere. Het is mijn ambitie de mensen met de grootste afstand tot de arbeidsmarkt, die in de reguliere tewerkstelling niet aan hun trekken komen, zoveel en zo volwaardig mogelijk te laten werken.