Background Image

Facilitair Beheer

<strong>Renovatie en opening gezamenlijke clublokalen Brugse duikclubs – Doornstraat 114</strong>
Facilitair Beheer

Renovatie en opening gezamenlijke clublokalen Brugse duikclubs – Doornstraat 114


Er zijn in Brugge heel wat duikclubs, maar niet elke club had een lokaal ter beschikking of moest dit huren op de private markt. De nood bestond om op zoek te gaan naar een nieuwe locatie die geschikt was voor alle Brugse duikclubs.

Na overleg met de Provincie West-Vlaanderen, kon de site in de Doornstraat vrijkomen en kreeg de stad de gebouwen terug in eigendom. Deze locatie is uiterst geschikt als lokaal voor de Brugse duikclubs: ze sluit direct aan bij het zwembad, ze beschikt over een grote parkeergelegenheid zodat niet te ver met duikmateriaal moet gesleurd worden en er is de mogelijkheid om samen evenementen te organiseren die het clubniveau overstijgen.

Het bestaande gebouw was opgedeeld in allemaal kleine ruimtes. Met de aanpassingswerken hebben we dit opengebroken tot grotere gehelen waar plaats is voor elke duikvereniging voor de eigen clubwerking. Er zijn ook 2 gemeenschappelijke lokalen die dienst kunnen doen als opleidingsruimtes en vergaderruimtes. Voor grotere evenementen is één grote ruimte gecreëerd.

Daarnaast zijn er de nodige verbeteringswerken uitgevoerd aan onder meer het schrijnwerk, de elektriciteit en het sanitair. De werken zijn uitgevoerd voor een totaalbedrag van ongeveer 140.000 euro. De inrichting van de lokalen is door de clubs met eigen mensen en middelen uitgevoerd.

Door deze aanpassingen kunnen de ruimtes ook ingezet worden voor overleg, opleidingen en ontmoetingen op het provinciaal en Vlaams niveau. We zijn dan ook blij dat deze nieuwe lokalen de Brugse duiksportverenigingen een extra uitstraling kunnen geven die ook in de provincie en in Vlaanderen wordt gewaardeerd.