Background Image

Facilitair Beheer

PERSBERICHT - Brugge wil doorstart voor restauratie van de oude kerktoren van Dudzele en neemt lopende contracten over
Facilitair Beheer

PERSBERICHT - Brugge wil doorstart voor restauratie van de oude kerktoren van Dudzele en neemt lopende contracten over


In 2016 besliste Stad Brugge om de westbouwruïne van de voormalige Sint-Leonarduskerk van Dudzele verwerven. Dit is het enige zichtbare overblijfsel van de laatromaanse Sint-Leonarduskerk, nu Sint-Pietersbandenkerk genoemd. Lange tijd was Dudzele een belangrijk plaatselijke bedevaartsplaats, wat de grootte van de voormalige kerk in het dorpje verklaart.

Schepen van Patrimoniumbeheer Minou Esquenet: “Restauratie dringt zich al enkele jaren op. De Kerkfabriek startte het restauratiedossier in 2008 op, en stelde een architect voor de restauratie aan. Het restauratiedossier is besproken, maar nog niet goedgekeurd door het Agentschap Onroerend Erfgoed. Om de restauratie zo snel mogelijk te kunnen opstarten, neemt Stad Brugge nu het lopende contract met de restauratiearchitect en de veiligheidscoördinator over van de Kerkfabriek. Ook het onderhoud van de klok wordt door de Stad overgenomen.”

“Op die manier zal de Stad volledig instaan voor de verdere begeleiding van het restauratiedossier om dit waardevolle monument helemaal terug in ere te herstellen. De oude kerktoren is namelijk al sinds 1939 beschermd als monument en sinds 1978 ook als dorpsgezicht.”, aldus burgemeester Dirk De fauw.

 


<p><strong>PERSBERICHT</strong></p>

<p><strong>Brugge verkozen in nieuwe Raad van Bestuur van prestigieuze internationale Vereniging van werelderfgoedsteden.</strong></p>
Facilitair Beheer

PERSBERICHT

Brugge verkozen in nieuwe Raad van Bestuur van prestigieuze internationale Vereniging van werelderfgoedsteden.


Dankzij Brugge blijft België ook de volgende jaren vertegenwoordigd in de OWHC, de World Organization of Heritage Cities.

Schepen van Patrimoniumbeheer van de Stad Brugge, Minou Esquenet, trok begin deze week naar Krakau voor het 15de wereldcongres van de OWHC, de World Organization of Heritage Cities. Tijdens dit congres stond ook een vernieuwing van de Raad van Bestuur op de agenda. Schepen Esquenet verdedigde er, tussen 15 andere steden uit de ganse wereld, de kandidatuur van Brugge.

Meer dan 250 steden uit alle continenten brachten hun stem uit en kozen 8 vertegenwoordigers.

Brugge werd verkozen, naast Krakau (Polen), Cusco (Peru), Gyeongju (Republiek Korea), Luxemburg (Luxemburg), Philadelphia (US), San Miguel de Allende (Mexico) en Suzhou (China).

Minou Esquenet benadrukte in haar speech het feit dat Brugge op een kruispunt in Europa ligt, en dat de stad van in haar heel vroege geschiedenis door haar handels- en culturele relaties altijd zeer open op de wereld is geweest.

Daarnaast benadrukte ze het feit dat Brugge veel ervaring heeft met enerzijds het vrijwaren van erfgoed, maar anderzijds toch moedige keuzes maakt voor vernieuwende en hedendaagse architectuur. Tenslotte beklemtoonde Minou Esquenet de noodzaak van het uitwisselen van kennis en ervaring met steden overal in de wereld.

Door deze verkiezing in de Board of Directors kan de stad Brugge feilloos de fakkel overnemen van de stad Brussel, die tot nu lid was van de Raad van Bestuur, en is er dus continuïteit voor ons land in deze organisatie.

Schepen Esquenet: “Het belang van de zorg voor ons erfgoed kan niet voldoende worden benadrukt. De OWHC is hiervoor, als een sterk netwerk van 300 steden verspreid over alle continenten, een ideale hefboom. Door deel uit te maken van deze Raad van Bestuur nemen we als Brugge een oude traditie op, en dat is die van het sterker aanhalen van wereldwijde connecties. Verantwoordelijkheid dragen voor het patrimonium gaat namelijk evenveel over het goed verzorgen en bewaren van het verleden, als over het creëren van de toekomst. Met de 7 andere steden in deze Raad zullen we alle erfgoedsteden ondersteunen en begeleiden waar mogelijk. Dat Brugge hier als bestuurslid mee aan het roer kan zitten, is een hele grote eer.

Onze jarenlange expertise die we hebben opgebouwd sinds de eerste UNESCO-erkenning in 1998 willen we wereldwijd delen met andere steden. De voorbeeldrol die we opnemen kunnen we nu, door het zetelen in de Raad van Bestuur van deze internationale organisatie, wereldwijd weerklank laten vinden. Dit zal de internationale uitstraling van Brugge nog versterken. “

Dit bevestigt ook Robert Piaskowski, schepen van Krakau, en hij kijkt uit naar de samenwerking met Brugge: “Brugge is een modelstad inzake het in evenwicht houden van enerzijds de toeristische aantrekkingskracht en anderzijds de leefbaarheid voor de inwoners. Ik ben ervan overtuigd dat de knowhow van de stad inzake erfgoedbeleid een belangrijke bijdrage zal zijn voor de aanpak van toekomstige uitdagingen.”.

Schepen Esquenet vult aan: “Ik reken op de excellente samenwerking tussen de steden die zetelen in de Raad van Bestuur, zodat we goede, gezamenlijke beslissingen kunnen nemen. Als het aankomt op de toekomst van ons wereldwijd patrimoniumbeheer, geloof ik oprecht dat onze acties een grotere draagwijdte hebben dan we soms willen geloven”.

De OWHC is gesticht in 1993 in Fès, Marokko, en verenigt meer dan 300 steden die op hun grondgebied één of meerdere Unesco-erkenningen hebben. Deze steden hebben samen een bevolking van meer dan 260 miljoen inwoners, en ze zijn eendrachtig in hun streven om hun patrimonium te bewaren en de outstanding universal values van het erfgoed kenbaar te maken. De uitdagingen voor de OWHC en de steden die het verenigt zijn groot, zoals de impact van het toerisme op het bewaarde patrimonium en de manier waarop het erfgoed relevant moet blijven, ook voor jongere generaties. Brugge zal alvast een enthousiaste stem zijn in het debat dat daarover gevoerd wordt.

 

 

 


<strong>Renovatie en opening gezamenlijke clublokalen Brugse duikclubs – Doornstraat 114</strong>
Facilitair Beheer

Renovatie en opening gezamenlijke clublokalen Brugse duikclubs – Doornstraat 114


Er zijn in Brugge heel wat duikclubs, maar niet elke club had een lokaal ter beschikking of moest dit huren op de private markt. De nood bestond om op zoek te gaan naar een nieuwe locatie die geschikt was voor alle Brugse duikclubs.

Na overleg met de Provincie West-Vlaanderen, kon de site in de Doornstraat vrijkomen en kreeg de stad de gebouwen terug in eigendom. Deze locatie is uiterst geschikt als lokaal voor de Brugse duikclubs: ze sluit direct aan bij het zwembad, ze beschikt over een grote parkeergelegenheid zodat niet te ver met duikmateriaal moet gesleurd worden en er is de mogelijkheid om samen evenementen te organiseren die het clubniveau overstijgen.

Het bestaande gebouw was opgedeeld in allemaal kleine ruimtes. Met de aanpassingswerken hebben we dit opengebroken tot grotere gehelen waar plaats is voor elke duikvereniging voor de eigen clubwerking. Er zijn ook 2 gemeenschappelijke lokalen die dienst kunnen doen als opleidingsruimtes en vergaderruimtes. Voor grotere evenementen is één grote ruimte gecreëerd.

Daarnaast zijn er de nodige verbeteringswerken uitgevoerd aan onder meer het schrijnwerk, de elektriciteit en het sanitair. De werken zijn uitgevoerd voor een totaalbedrag van ongeveer 140.000 euro. De inrichting van de lokalen is door de clubs met eigen mensen en middelen uitgevoerd.

Door deze aanpassingen kunnen de ruimtes ook ingezet worden voor overleg, opleidingen en ontmoetingen op het provinciaal en Vlaams niveau. We zijn dan ook blij dat deze nieuwe lokalen de Brugse duiksportverenigingen een extra uitstraling kunnen geven die ook in de provincie en in Vlaanderen wordt gewaardeerd.