Background Image

Dossiers: Klimaat, Energie, Milieubeleid, Smart City en Facilitair Beheer

PERSTEKST: Brugse landbouwers vooral getroffen door droogte van het voorjaar
Landbouw

PERSTEKST: Brugse landbouwers vooral getroffen door droogte van het voorjaar


De Vlaamse regering erkende maandag de uitzonderlijke nachtvorst en de voorjaarsdroogte van 2017 als landbouwrampen. Een landbouwramp is een ramp ten gevolge van een natuurverschijnsel met een uitzonderlijk karakter (maximaal 1 keer op 20 jaar voorkomend) waarbij er alleen schade is aan landbouwteelten, terwijl van een natuurramp sprake is wanneer landbouwers én ook andere burgers getroffen zijn.

Voor de Brugse landbouwers is dit goed nieuws. De erkenning zorgt ervoor dat landbouwers die hun geleden schade kunnen aantonen en aan de nodige voorwaarden voldoen, een vergoeding zullen krijgen.

De vaststelling van de schade kan gebeuren door een schattingscommissie, die uitgestuurd wordt door de stad of gemeente waarop de gronden gelegen zijn. Zij stelt de geleden schade in twee stappen vast: een eerste keer zeer kort na het klimatologisch evenement dat de schade veroorzaakte en een tweede keer zo kort mogelijk voor de oogst.

De resultaten van die schattingscommissies tonen aan dat 27 van de 150 landbouwers op Brugs grondgebied getroffen werden, zo’n 20% dus. De totale getroffen oppervlakte bedraagt 516,84 hectare.

Getroffen teelt

Getroffen oppervlakte (in hectare)

grasland/weiland

195,53

maïs (silo-, dors-)

107,77

aardappelen (vroege)

89,69

wintertarwe

43,66

vlas

19,46

gerst (zomer-, winter-)

14,82

graszaad

13,39

erwten

9,97

voederbieten

7,99

suikerbieten

7,95

preiplanten

2,42

paardenbonen

2,15

grasklaver

2,04

 

De droogte van april, mei en juni 2017 trof in Brugge vooral de teelten van grasland, maïs en aardappelen. De vrieskou in het voorjaar trof vooral de teelt van preiplanten.

Schepen Esquenet: ‘Als schepen van Landbouw ben ik zeer blij met de erkenning van deze uitzonderlijke omstandigheden als landbouwramp. Ik ben meermaals met schattingscommissies de velden opgegaan en heb met eigen ogen kunnen vaststellen dat de gevolgen van de extreme weersomstandigheden verregaand waren: meer dan 500 hectaren zijn aangetast.

Het is goed dat de Vlaamse regering ons nu helpt bij het ondersteunen van onze landbouwers. Zij zorgen voor het voedsel op onze tafels, ze verdienen dan ook structurele ondersteuning, ook buiten rampscenario’s om. Ik ben op het Brugse niveau samen met de landbouwers aan het werken aan initiatieven die hun werking maximaal kunnen boosten. Kwaliteitsproducten van eigen bodem via korte keten tot bij de Bruggeling brengen is het hoofddoel.’


PERSTEKST: Samenwerking Brugse Zot en Brugse landbouw
Landbouw

PERSTEKST: Samenwerking Brugse Zot en Brugse landbouw


Brugse gerst voor Brugse Zot

Brouwerij De Halve Maan is al meerdere eeuwen verankerd met de Stad Brugge. Zo investeerde de brouwerij de laatste jaren al sterk om 100 % van haar bieren blijvend in Brugge te kunnen blijven brouwen. Op de historische site werd de laatste jaren de brouwerij en het bezoekerscentrum grondig gemoderniseerd, om aan de nieuwste normen te kunnen voldoen, de leefbaarheid te verbeteren, en er toch te kunnen blijven groeien. In 2014 werd de volledige brouwzaal er vernieuwd, en vorig jaar finaliseerde de brouwerij ook haar fameuze ondergrondse bierleiding die de historische brouwerij verbindt met de bottelarij. De bottelarij en het verwerkingscentrum voor bier op het industrieterrein Waggelwater werd in 2009 in gebruik genomen, wat voor een sterke verbetering van de milieu impact zorgde, en de brouwerij verdere groeikansen kon geven.

Hierdoor kan De Halve Maan haar consument blijven verzekeren dat de Brugse Zot voor 100 % gebrouwen wordt waar dat hoort te zijn: op de historische site “intra muros” in het hartje van Brugge, door de lokale medewerkers, en onder auspiciën van de 6e generatie van de Brugse brouwersfamilie. Dit geeft aan de bieren “Brugse Zot” en “Straffe Hendrik” de authenticiteit die tot ver in het buitenland worden gewaardeerd door de bierliefhebbers. Ook het bezoekerscentrum blijft bijzonder populair, waardoor De Halve Maan wellicht de meest bezochte brouwerij van het land is.

Brouwerij De Halve Maan gaat nu nog een stapje verder in de lokale verankering, door met de lokale landbouwer Paul van de Vijver een directe overeenkomst te maken voor de toelevering van lokaal verbouwde “Brugse” gerst. De gerstmarkt is een wereldmarkt, voor een belangrijk deel gedomineerd door grote multinationals. In België wordt slechts zeer beperkt brouwgerst verbouwd, door dit project worden de brouwerij en de landbouwer minder afhankelijk van de grote wereldspelers... Weinig Belgische brouwerijen gebruiken nog lokale Belgische verbouwde gerst, en daar komt nu dus verandering in. Hierdoor wordt De Halve Maan door brouwgerst lokaal te laten verbouwen en aan te kopen benadrukt de brouwerij haar lokale verankering, en zet ze extra in op de “korte keten”, en het steunen van de lokale landbouwer. Het directe contact tussen de brouwerij en de landbouwer stimuleert ook de lokale economie en impact van de brouwerij. Tenslotte is het ook zeer positief voor de ecologische voetafdruk van de brouwerij en het “Brugse Zot” bier.

De rijke poldergronden rond Brugge zijn zeer geschikte grond voor het verbouwen van brouwgerst van optimale kwaliteit. Daarom dat de brouwerij en de landbouwer willen inzetten op het verbouwen van brouwgerst: het is een meer hoogwaardige vorm van landbouw dan voor het produceren van veevoeder, en het creëert ook meer toegevoegde waarde voor de landbouwer en het gebruik van zijn landbouwgrond. De brouwerij hoopt in de komende jaren meerdere landbouwers in de streek te kunnen aanspreken voor dergelijke overeenkomsten.

De brouwerij en de landbouwer werden met elkaar in contact gebracht door de nieuwe Brugse schepen van economie en landbouw Minou Esquenet, die met haar beleid het samenwerken tussen Brugse ondernemers wil stimuleren.

Schepen Minou Esquenet:

‘Onze stad heeft gedreven, innovatieve ondernemers én enthousiaste landbouwers die beiden hoogwaardige producten afleveren waar de Bruggeling trots kan op zijn. Ik ben zeer blij dat ik mijn steentje kon bijdragen aan deze samenwerking voor het produceren van het succesvolle ‘Brugse Zot’-bier. Ze is een typevoorbeeld van de ‘korte keten’, waarbij landbouwers hun producten rechtstreeks bij hun klant brengen. Zowel het milieu als ondernemers en landbouwers winnen bij een dergelijke samenwerking, en ik durf te wedden dat de Brugse Zot hierdoor in de toekomst nog beter zal smaken.’

Vorig jaar sloot De Halve Maan ook een gelijkaardig akkoord af met hoppeboer uit Proven (in de Westhoek, de bekende Poperingse hoppestreek) voor het verbouwen van hop, speciaal voor de brouwerij. Hierdoor kan De Halve Maan ook de lokale hoppeteelt een extra boost geven.

De eerste Brugse brouwgerst staat nu volop te groeien op de velden van landbouwer Paul van de Vijver, langs de Blankenbergse Steenweg. Bruggelingen zullen de mooie brouwgerst er kunnen zien tot de tweede helft van augustus, want dan wordt de gerst geoogst. Zowel de brouwer als de landbouwer hopen nu nog op perfecte weersomstandigheden, zodat de brouwgerst en de opbrengst optimaal mag zijn. De velden met brouwgerst zullen in elk geval idyllische beelden opleveren langs de “Brugse” polders, voor de vele fietsers en passanten…

Op dinsdag 20 juni zal er om 11 u een persmoment worden georganiseerd om dit unieke project toe te lichten. Hierbij zal schepen Minou Esquenet een bord inhuldigen langs de velden van de Blankenbergse Steenweg. Het bord zal verwijzen naar de gerstplantage “hier groeit de gerst voor Brugse Zot”, en de authenticiteit van het bier nogmaals benadrukken: “100 % Brugs bier”.

Het persmoment zal plaatsvinden langs de gerstvelden, ter hoogte van huisnummer 357 langs de Blankenbergse Steenweg. Wij kijken ernaar uit om u daar te mogen verwelkomen.


PERSTEKST: Speciaal aanbod voor personeel Stad Brugge bij deelname aan Great Bruges Marathon
Personeel

PERSTEKST: Speciaal aanbod voor personeel Stad Brugge bij deelname aan Great Bruges Marathon


PC – Aanbod stadspersoneel bij deelname aan de Brugse marathon, dinsdag 13 juni 2017 om 9.30 uur (Stadhuis)

Brugge doet haar naam als sportstad alle eer aan. Komend weekend staat de stad in het teken van de fiets met de organisatie van de Euro Shop Elfstedenronde. Het startschot van deze wielerwedstrijd gaat af op zondag 18 juni om 10.15 uur op de Markt in Brugge, de aankomst op de Buitenkruisvest in Brugge wordt omstreeks 15.30 uur verwacht. Daags voordien (op zaterdag 17 juni) komen de ‘moderne’ wielertoeristen aan hun trekken in onze stad. Op de Elfstedenronde Cyclo kunnen de wielerliefhebbers zich uitleven op quasi hetzelfde parcours als de profs. Er is keuze uit tochten van 35, 63 en 143 km. Start- en aankomst zijn aan het Boudewijn Seapark. De organisatie van de Elfstedenronde is in handen van Golazo, met wie de Stad Brugge een vijfjarencontract afsloot. Maar niet alleen voor de koers, maar ook voor de organisatie van een marathon. 

Op zaterdag 15 oktober zal dus weer voor het eerst sinds lang een marathon in Brugge plaatsvinden. The Great Bruges Marathon is de naam hiervan en bestaat uit een volledige en een halve marathon, die zowel gelopen als gewandeld kan worden. 

In de voorbije jaren ondernam de Stad Brugge al verschillende initiatieven om haar medewerkers aan te zetten tot sport, bewegen en informeel ontmoeten. In dat kader werden en worden, onder de naam sportprikkels, verschillende sportieve sessies georganiseerd. Een nieuw evenement is dikwijls een extra stimulans om sporters te motiveren. Niet enkel de dag zelf, maar ook de voorbereiding naar het evenement kan een manier zijn om medewerkers aan te zetten tot informele ontmoeting via sport en om samen de fysieke en geestelijke gezondheid te bevorderen. Zo vond begin juni de jaarlijkse sportdag voor de stadsmedewerkers plaats. Onder een stralende lentezon kon het stadspersoneel kiezen voor een hele reeks sporten. 

“Het stadsbestuur wil deze opportuniteit verder benutten en het stadspersoneel een aantrekkelijk inschrijvingsaanbod voor The Great Bruges Marathon voorschotelen. Sportief personeel is immers gezond personeel. Een positief aanwezigheidsbeleid begint bij zorgen dat medewerkers goed in hun vel zitten. Met organisatiepartner Golazo werd dan ook een voordeeltarief voor het personeel bedongen. Stadsmedewerkers betalen 50 euro in plaats van 60 euro voor de marathon en 25 euro in plaats van 30 euro voor de halve marathon. Deze korting is enkel geldig bij voorinschrijving via de Stad tot en met 2 oktober of tot de deelnemerslimiet is bereikt”, zegt Schepen voor Personeel Minou Esquenet.

“De Sportdienst wil daar een promotieactie voor de stedelijke loopoutfits aan koppelen. Iedere stadsmedewerker die zich inschrijft, krijgt een gratis loop T-shirt of looptopje. De shirts kunnen gepast en opgehaald worden in Mijn Brugge aan de Frank Van Ackerpromenade. Deze extra actie zal visueel aandacht genereren voor de Brugge-loopshirts en is voor het stadspersoneel ook een leuk extraatje”, zegt Burgemeester Renaat Landuyt.

De Great Bruges Marathon is voor haar eerste editie trouwens vlot op weg om meteen haar plaats in te nemen tussen de grotere marathons in ons land. Ruim vier maanden voor het event schreven zich al meer dan duizend lopers in voor de marathonafstand van 42 kilometer. Bij de halve marathon staat de teller op ruim zeshonderd. Met de wandeltochten er bij komt dat voorlopig op een kleine 1.800 inschrijvingen, wat zeer hoog is in deze vroege fase, zo blijkt uit de statistieken van organisatiepartner Golazo. 
Het deelnemersveld belooft ook sterk internationaal getint te zijn. Naast Belgen zijn de directe buurlanden voorlopig het sterkst vertegenwoordigd, met 82 Fransen, 62 Nederlanders en 48 Britten. De verst reizende deelnemer komt voorlopig uit Nieuw-Zeeland.  


Fietsvergoeding voor stadsmedewerkers: meer en beter
Personeel

Fietsvergoeding voor stadsmedewerkers: meer en beter


PC – Toelichting over fietsbeleid voor stadsmedewerkers

maandag 27 maart 2017 om 11.45 uur (Huis van de Bruggeling)
Begin maart kwamen de resultaten van de tweede mobiliteitsbarometer van Acerta in het nieuws. Daaruit bleek dat één op de vijf werknemers met de fiets naar het werk gaat, en dat aantal blijft stijgen.

Dit weekend kon u in de krant lezen dat Brugge de fietshoofdstad is. Van alle onderzochte steden gebeuren in Brugge het grootste aantal verplaatsingen met de fiets. Al vele jaren lang doen wij inspanningen om van Brugge een echte fietsstad te maken. We realiseerden fietsbruggen, -tunnels en –paden. We installeerden fietspompen, fietsrekken en fietsparkings. Het is duidelijk dat deze investeringen lonen.

Ook het stadsbestuur wil een voortrekker zijn in de evolutie naar meer fietsen naar het werk, want als grootste werkgever in de Brugse binnenstad (met meer dan 1500 personeelsleden) zorgen we voor een groot aandeel in het Brugse verkeer. We hebben werknemers die ver vanuit Brugge naar het werk komen, werknemers uit de binnenstad en uit de deelgemeenten. Ook onze administratieve centra, depots van groendienst, wegendienst,… zijn verspreid over het hele Brugse grondgebied. We ‘maken’ dus heel wat verkeer in Brugge, maar we zijn er wel trots op dat dit in hoofdzaak duurzaam woon-werkverkeer is, met zo’n 760 fietsers, 133 bus gebruikers en 101 treinpendelaars. Een kleine 1100 medewerkers komen dus met duurzame transportmiddelen naar het werk.

De Mobiscan gemaakt door het Mobiliteitspunt West-Vlaanderen schat dat we nog beter kunnen doen en dat er, op basis van de in kaart gebrachte woon-werk-afstanden, potentieel is om bijkomend 250 medewerkers op de –al dan niet elektrische- fiets te krijgen. De stad zal een subsidieaanvraag doen bij dit fonds om die shift te kunnen bewerkstelligen.

We doen als stadsbestuur zelf alvast 2 grote aanpassingen op het vlak van woon-werkverkeer: vanaf 1 april wordt de beperking van de kilometervergoeding, die    € 0,20 per kilometer bedraagt, opgeheven voor woon-werkverkeer: elke gereden kilometer zal vergoed zijn. 
Bovendien wordt het vanaf dan ook mogelijk om die kilometervergoeding te verkrijgen indien men over een speed-pedelec beschikt (een elektrische fiets, sneller dan 25 km/u).

Het effect hiervan zal ongetwijfeld snel duidelijk zijn. Binnen de uitbouw van ons mobiliteitsplan en het recent ingevoerde parkeerplan willen we dan ook maximaal de kaart trekken van duurzame verplaatsingen, en de fiets is hiervoor het ideale instrument. Onze stad is nu eenmaal gemaakt op maat van de fiets. De afstanden tussen deelgemeenten en centrum zijn gemakkelijk overbrugbaar en we hebben geen niveauverschillen.

Met de komst van de elektrische fiets kan men nu gemakkelijker van aantakkende gemeenten naar het werk komen, zonder dat men zich daarvoor in het zweet werkt. En mocht dat toch het geval zijn, dan zijn er onder andere in het Huis van de Bruggeling en ’t Brugse Vrije douches ter beschikking voor onze personeelsleden.

Daarenboven loopt bij onze sociale dienst Sodibrug momenteel ook een groepsaankoop voor elektrische fietsen, met 20% korting bij aankoop. Dit kan al snel oplopen tot een bedrag van 800 euro in mindering. 
Door de uitbreiding van de kilometervergoeding wordt het ook financieel interessanter om zo’n fiets aan te kopen.

Niettemin beschikken werknemers nog altijd over de keuze om een woon-werkvergoeding fietsen aan te vragen met eigen fiets of om een dienstfiets te verkrijgen. We hopen dat we met deze maatregelen ook andere bedrijven, werkgevers en werknemers in Brugge kunnen inspireren om de kaart te trekken van duurzame verplaatsingen met de fiets. Het is goedkoper dan de wagen, het is financieel voordelig voor alle gebruikers en het komt onze gezondheid op en naast de werkvloer helemaal ten goede.

Zoals u merkt, zitten we niet stil op het vlak van mobiliteit en proberen we de verkeersveiligheid voor onze bewoners steeds beter te organiseren. Het Fietsplan Brugge is onze handleiding om duurzame verplaatsingen in de binnenstad en deelgemeenten te optimaliseren. Zo worden de doelstellingen van het Fietsplan Brugge bereikt.

Met deze maatregelen, die voor ons personeel een stap vooruit betekenen, zetten we ook een belangrijke stap in de opbouw van ‘Fietsstad Brugge’. 


Week van de Korte Keten ook in Brugge
Landbouw

Week van de Korte Keten ook in Brugge


Brugge & Boeren, een perfecte match!

WEEK VAN DE KORTE KETEN, van 25/05 tot 05/06, OOK BIJ JOU OM DE HOEK! #BRUGGE #DEBOEROP

Ook in Brugge bieden veel gedreven boeren hun met liefde geteelde vruchten rechtstreeks aan de klant aan. Bijna altijd is de drijvende kracht achter de winkel de boer zelf. ’s Ochtends worden de koeien of geiten gemolken, en worden de groenten, of het fruit, of de varkens of de koeien verzorgd. Pas daarna gaat de hoevewinkel open. Dat is ook meteen de reden waarom deze winkels niet ‘9 to 5’ open zijn, er moet heel veel gebeuren op het landbouwbedrijf. Gelukkig kunnen boeren ‘multitasken’.

Van 25 mei tot 5 juni is het weer Week van de Korte Keten. Met een ‘korte keten’ wordt bedoeld dat land- en tuinbouwproducten zonder tussenstappen rechtstreeks van landbouwer aan consument verkocht worden.

In heel de provincie West-Vlaanderen zetten lokale producenten hun deuren open om je te laten kennismaken met hun typische streekproducten. Ook in Brugge bieden meerdere landbouwbedrijven hun producten rechtstreeks aan de klant aan. Initiatieven zoals de boerenwinkel van Boer Bas of de Buurderij, waar meerdere landbouwbedrijven samen verkopen, zijn al goed ingeburgerd.

Maar ook om de hoek zijn er bedrijven waar je rechtstreeks producten van het land kunt kopen. De Week van de Korte Keten is dan ook een ideaal moment voor de Bruggeling om de boer op te gaan. En zeg nu zelf: welk kind zal niet staan springen om aardbeitjes van bij de boer te halen?

Landbouw is cruciaal, ook in en rondom Brugge. Onze landbouwers produceren fantastische producten op Brugse grond. Velen van hen verkopen die producten ook thuis, waar je vers geplukte vruchten en bij ons en met liefde gekweekt vlees kan kopen. Je bent daar het hele jaar door welkom, maar deze week willen we dat extra in de kijker zetten. Iedereen kan iets doen voor het milieu, ook wij. Lokaal kopen is een eerste grote stap naar een meer duurzame stad!


Proeftuinen Prikklok bij Stad Brugge
Personeel

Proeftuinen Prikklok bij Stad Brugge


HET KADER WAARIN DIT PROEFPROJECT PAST
Op 7/2/2014 werd door het College de NENO-nota goedgekeurd. Neno staat voor: Naar Een Nieuwe Organisatie, en hiermee gaf het stadsbestuur het startschot voor de omslag naar een vernieuwde organisatie. Deze omslag was doelbewust opgedeeld in verschillende fases. 
Een aantal belangrijke stappen zijn al gezet. De personeelsdienst werd omgevormd naar de cluster  Personeel en Organisatie om vanuit een hedendaagse rol inzake personeelsbeleid trekker te kunnen zijn van deze ingrijpende veranderingen. De dienst werd het voorbije jaar versterkt met een consulent interne preventie, die ons zal ondersteunen bij het uittekenen van een aanwezigheidsbeleid. De vroegere wegendienst, groendienst en dienst stadsreiniging werden geclusterd tot één grote dienst Openbaar Domein. Dat zorgt ervoor dat we veel efficiënter kunnen werken, zo kunnen mensen bv in verschillende diensten worden ingezet als de nood hoog is. Bij de clustervorming vergeten we niet te investeren in omkadering en mensen. Deze week nog stemde het college in met de versterking van de cluster Openbaar Domein met een 20-tal medewerkers. 

De meest in het oog springende NENO-actie tot nu toe was wellicht het samenvoegen van alle klantgerichte stadsdiensten in het Huis van de Bruggeling. Dit is niet zonder slag of stoot gegaan, zowel de medewerkers als de Bruggelingen hebben moeten wennen aan deze nieuwe manier van werken. 
Een andere stap, waar we nu volop mee bezig zijn, is de introductie van een andere, nieuwe manier van werken, ‘het nieuwe werken’.
Het uiteindelijke doel van al deze veranderingen, van deze nieuwe organisatie, is een kwaliteitsvolle en hedendaagse dienstverlening. 

WAT HOUDT DAT EIGENLIJK IN, HET NIEUWE WERKEN?  
Het Nieuwe Werken wil arbeid losmaken van een vaste locatie en een vast tijdstip. Dat heeft een aantal voordelen. Zo laat dit toe te werken wanneer en daar waar de klant je het meest nodig heeft: een medewerker van het cultuurcentrum bv werkt best ’s avonds als er evenementen zijn; een groenarbeider kan in de zomer best bij het ochtendgloren al aan de slag gaan.
Bovendien willen wij met het Nieuwe Werken onze medewerkers ook helpen om een evenwichtige balans te vinden tussen job en privé-tijd. Dat is van groot belang als we onze medewerkers langer en op een gezonde manier aan de slag willen houden. Al sinds mei 2015 kunnen stadsmedewerkers flexwerken, wat voordelen biedt voor de medewerker zelf maar wat ook goed is voor de klant, zo kunnen ze bijvoorbeeld digitale vragen afwerken voor 8u of na 20u.

Anderzijds zijn er ook uitdagingen, want het Nieuwe Werken gaat niet enkel over op een ander tijdstip kunnen werken, het gaat ook over verantwoordelijkheid nemen, zodat je taken tegen de deadline afgewerkt zijn, het gaat over kwaliteit leveren, ook als je telewerkt, het gaat over transparant en respectvol afspreken met je collega’s.  

De eerste elementen in het Nieuwe Werken, clustervorming en flexwerken, zijn ondertussen goed geïntegreerd in de werking. Nu was het tijd voor een belangrijke nieuwe fase in het Nieuwe Werken,  het loslaten van de prikplicht. Dit wil zeggen dat prikken nog mag, maar niet meer verplicht is. Tijdens mijn vele dienstbezoeken heb ik vastgesteld dat dit loslaten nog heel wat vragen en onzekerheden oproept. Ik heb dan ook gevraagd de dienst Personeel en Organisatie te temporiseren bij het veralgemeend afschaffen van de prikplicht en een proefproject uit te werken.   
 
Het werken met een proefproject zal ervoor zorgen dat kinderziekten en beginnersfouten al opgespoord en uitgefilterd kunnen worden vooraleer een maatregel algemeen ingevoerd wordt. 
Datzelfde leerklimaat krijgt ook vorm in het omgooien van de huidige, veroordelende evaluatiecyclus naar een stimulerende en tegelijk afdwingbare feedbackcultuur.  
Hiermee willen we ook een antwoord bieden aan de hogere ziekteverzuimcijfers over 2016: onze medewerkers een positief en constructief klimaat bieden om te werken.

Waar ik van bij mijn start als schepen van personeel heel veel nadruk op heb gelegd, is de ondersteuning van leidinggevenden, op alle niveaus. Uit dit proefproject willen we leren welke tools, opleiding en ondersteuning de leidinggevenden nodig hebben om hun dienst optimaal te laten renderen.  De diensthoofden staan gedurende het hele traject in nauw contact met P&O.  Ze stappen samen in een opleidingstraject waarbij resultaatsgericht werken de collectieve ambitie is.  Door regelmatig samen te zitten, en ervaringen uit te wisselen, is het bedoeling de kinderziekten eruit te halen, te detecteren wat werkt, wat niet werkt, en dat kan verschillen van dienst tot dienst.  Pas dan kan de proeftuin als voorbeeld voor de organisatie dienen. 

Een job toevertrouwd krijgen, draait om resultaten halen. De kwaliteit van de dienstverlening en de tevredenheid van elke klant van de Stad moeten excellent zijn. De prikklok is daarin eigenlijk nooit een goede maatstaf geweest. Immers, is het feit dat iemand voldoende of zelfs teveel uren heeft gewerkt een garantie op voldoende en goed werk?  
In een volgende stap zullen we verder inzetten op resultaatsgericht werken. Wij verwachten van de medewerkers dat ze betrokkenheid tonen en verantwoordelijkheid nemen om tot optimale resultaten te komen.  Pas bij een positieve evaluatie van het proefproject komt er een voorstel voor de verdere uitrol van het Nieuwe Werken. 

We starten met een 9-tal proeftuinen, een vrij beperkte groep, zodat er een openheid en klimaat is waarin iedereen eerlijk getuigt over de voortgang van het project. Het is de bedoeling dat alle betrokken diensten hun eigen aanpak met wederkerige vrijheid en autonomie, verantwoordelijkheid en betrokkenheid, gevonden hebben tegen het najaar van 2018. 
En vooral, dat de resultaten of vruchten van al dat werk ten goede komen van de werking van de stad en de tevredenheid van de burgers. 


Bij mijn aantreden als schepen van Personeel heb ik duidelijk gesteld dat ik de rust wilde terugbrengen bij onze medewerkers. Zij hebben zich de laatste jaren al zeer hard ingezet om de NENO-structuur mee op poten te zetten. 
Daarom willen we volgende stappen eerst laten proefdraaien in een aantal diensten. Wanneer dan bijvoorbeeld blijkt dat het afschaffen van een prikklok  zowel voor de organisatie als voor het personeel van die diensten een meerwaarde is, zal de algemene invoering hiervan vlotter gedragen worden door alle medewerkers. Goede communicatie hierover is, zoals altijd en overal, cruciaal.


Social or social, there is no alternative
Sociale Economie

Social or social, there is no alternative


Sociale economie (tewerkstelling van mensen die niet (meer) in het normale arbeidscircuit aan de slag kunnen. Ook doorstroom naar een reguliere job is een belangrijke uitdaging) is goed uitgebouwd in Brugge. Er zijn tal van goeddraaiende initiatieven, zoals Footstep (metaaldraadtoepassingen, bloemen- en preidraad, tampondruk, grafische afwerking, montage en verpakking, pellen dagverse garnalen), 360° Groen (tuin- en buitenonderhoud), Groep Intro (Fietspunt Brugge, klusdienst, fietskoerier, energiesnoeiers), en nog vele andere. Het is mijn ambitie de mensen met de grootste afstand tot de arbeidsmarkt, die in de reguliere tewerkstelling niet aan hun trekken komen, zoveel en zo volwaardig mogelijk te laten werken.


On the road
Tewerkstelling

On the road


Brugge is een fantastische stad, met ongelooflijk veel troeven. Het toerisme trekt weer helemaal aan. De haven vindt een tweede adem. Maar beiden zijn kwetsbaar gebleken. Daarom wil ik het imago van Brugge als ondernemende stad oppoetsen. Er zijn heel veel werkgevers in de luwte aan het werk. Kleine bedrijven met toch 50 mensen in dienst. Grotere bedrijven, zonder bekende namen, die zorgen voor veel werkgelegenheid. Maar daar wordt nooit over gesproken. Het lijkt alsof ze niet bestaan. Daarom wil ik op pad gaan, naar de ondernemers toe. Om van gedachten te wisselen, om te leren van hen, om hun zorgen te kennen. Wie me graag op bezoek wil voor een gesprek, om mee te delen wat de knelpunten zijn, om samen te kijken naar de toekomst, geef een seintje en we plannen een bezoekje.