Background Image

Nieuws

Post Image
2-5

Heilige Magdalenakerk wordt Ecokerk


In het Nieuwsblad verscheen vandaag het interessante artikel over hoe de Kerkfabriek van de Heilige Magdalenakerk zich heeft omgevormd tot Ecokerk. Als we onze stad klimaatrobuust willen maken hebben we de inzet nodig van iedereen. De H. Magdalenakerk zorgt voor pionierswerk met innovatieve toepassingen als infraroodverwarming waardoor de mensen in de kerk het warm hebben en niet de lucht bovenaan in de kerk.

Overzicht nieuws
Post Image
29-4

Stad Brugge zoekt ambassadeurs voor haar trage wegen


Vele trage wegen zijn vandaag in onbruik geraakt en dat is jammer. Daarom wil de stad en Trage Wegen vzw het Brugse tragewegennetwerk inventariseren en meer bekendheid geven. Wie Brugge hiermee wil helpen is de geknipte ambassadeur. Elke ambassadeur krijgt een vierkante kilometer van het Brugse grondgebied toegewezen om er op zoek te gaan naar trage wegen.

Heb je interesse? Kom dan naar de workshops die worden georganiseerd. De eerste gaat door op 17/05 in Zaal de Polder in Dudzele. Daarna volgen er nog op 20/05 (Kasteel van Tillegem), 24/5 (Hoeve Hangerijn) en 18/06 (Vrijwilligerscentrale).

Meer info? www.brugge.be/trage-wegen-het-project

Overzicht nieuws
Post Image
24-4

Je hoeft je levensstijl niet drastisch te veranderen om het klimaat te redden


Boeiende invalshoek van Pieter Boussemaere vandaag in De Standaard: je hoeft je levensstijl niet drastisch te veranderen om het klimaat te redden. Wat wel nodig is, is fossiele brandstoffen door koolstofarme alternatieven vervangen. En dat is precies wat ik doe voor ons patrimonium, wagenpark en energiebeleid van de stad.

Overzicht nieuws
Post Image
18-4

Ons patrimonium zo goed mogelijk beschermen door branddetectie en -oefeningen


Het is zonder twijfel een nachtmerrie voor een stad als Parijs om één van haar meest iconische gebouwen in vlammen te zien opgaan. Als collega-toeristische en historische stad betuigen wij dan ook ons medeleven aan onze Parijse collega’s en aan alle Parijzenaars.

Als UNESCO-werelderfgoedstad heeft ook Brugge veel historische gebouwen onder haar hoede waar we goed zorg voor dragen. Beschadiging door onder meer brand moet dan ook vermeden worden. Ook het interieur en de kostbare objecten die erin worden bewaard, verdienen beschermd te worden.

Onze aanpak is dubbel: we zetten enerzijds in op preventie, en anderzijds doen we regelmatig noodplanningsoefeningen om op het ergste voorbereid te zijn.
Wat de preventie betreft: al onze historische gebouwen, maar ook scholen, kinderdagverblijven, administratieve centra, enz. die in eigendom en beheer zijn van de stad, zijn uitgerust met zeer performante branddetectie- en brandalarmeringssystemen. Dit kan gaan van sensoren, detectoren, camera’s, enz. Deze branddetectiesystemen zijn aangesloten op een centrale dispatching, die 24 op 24 uur en 7 dagen op 7 instaat voor bewaking. Van zodra een brand- of rooksignaal daar binnenkomt, wordt meteen een procedure opgestart om zo vlug als mogelijk de nodige diensten te verwittigen en de brandbestrijding in te zetten. In de hoge constructies, bijvoorbeeld het Belfort en de O.L.V. -kerk zijn er sprinklers aanwezig die de brandweer snel kan aansluiten. Vanzelfsprekend worden al deze middelen jaarlijks getest en indien nodig vervangen of hersteld. We mogen op dat vlak geen enkel risico nemen.

Ten tweede worden regelmatig noodplanningsoefeningen georganiseerd op Brugs grondgebied. Het is dan de bedoeling om met de diverse veiligheids- en hulpdiensten maar ook met onze eigen diensten ons op het ergste voor te bereiden.

Voor een recente oefening werd gekozen voor een simulatie van een brand in de Onze-Lieve-Vrouwekerk. Dergelijke toestanden zijn zeer stresserend en vereisen telkens zeer snel nieuwe acties/beslissingen naarmate de situatie verder evolueert. Net daarom zijn ze ook heel leerrijk: we hebben gezien dat ons materiaal zeer goed is, en dat de technische kennis van de medewerkers zeer groot is. Maar we hebben ook geleerd dat het beeld van Michelangelo bv niet in veiligheid kon gebracht worden door de zeer snelle rookontwikkeling, én omdat het verankerd is in zijn sokkel en veel te zwaar om manueel te verplaatsen. Er is toen geopteerd om het beeld in de kerk zelf te beschermen met een branddeken. Door te oefenen verzamelen we dergelijke cruciale informatie, en leren we steeds meer over hoe we de informatie naar alle hulpverleners moeten laten doorstromen.

Ondanks alle maatregelen kan je je op het onvoorzienbare niet voorbereiden. We leven heel erg mee met onze Parijse collega’s en alle Parijzenaren en betuigen hen onze steun. De golf van solidariteit en betrokkenheid die nu op gang komt is mooi en bewijst hoeveel belang onze inwoners hechten aan en hoe fier ze zijn op ons mooie historische patrimonium.

Bekijk ook mijn reactie op Focus: https://www.focus-wtv.be/nieuws/brand-notre-dame-brugge-goed-voorbereid-op-rampscenarios

Overzicht nieuws
Post Image
5-4

IVBO van afvalverwerker naar energie-opwekker


Als voorzitter wil ik dat IVBO een toonbeeld wordt van circulaire economie, geen afvalverwerker maar energie-opwekker.

Overzicht nieuws