Background Image

Nieuws

Post Image
18-9

Tewerkstelling voor de Toekomst in Brugge


Sinds mijn eerste dag als schepen heb ik me voorgenomen alles te doen voor de creatie van nieuwe ecosystemen in het Brugse economische landschap.

Op 29 november 2017 organiseerde ik een netwerkavond ‘Tewerkstelling voor de Toekomst in Brugge’ in de KU Leuven Campus Brugge. Het doel was het startschot te geven voor een sterk Brugs netwerk tussen de kennisinstellingen, de ondernemers én de overheid. Daar werden zeer goede informele contacten gelegd, en vonden velen elkaar in gemeenschappelijke doelen en interesses.

Ik ben fier dat de eerste concrete verwezenlijkingen nu ook zichtbaar worden:

  • Samen met de bedrijven HICT, Nephroflow en het departement Biomedische Wetenschappen van de KULeuven, organiseren we een “Patient Journey and Business Opportunities”-innovatietraject, gefocust op Healtcare. Bedoeling is studenten en startende ondernemers te helpen om hun ideeën voor innovatieve oplossingen in de gezondheidszorg concreet vorm te doen krijgen. Doorheen het traject krijgen ze gerichte workshops en ondersteuning door professionals. Een vakjury beoordeelt de ingediende oplossingen, de winnaars krijgen de kans te pitchen voor de Co-Foundry, een incubator van de Cronos-groep.
 
  • MBZ en KU Leuven gingen een samenwerkingsovereenkomst aan voor een nauwere samenwerking op het vlak van onderzoek, onderwijs en infrastructuur. Momenteel wordt de mogelijkheid onderzocht een nieuwe leerstoel rond waterbouwkunde te installeren. Op die manier wordt er een cruciale link gelegd tussen de haven en havenbedrijven en de grote kennisinstellingen in onze stad.
 
  • Daarnaast willen we als stad in the lead een tijdelijke start-up hub installeren in de momenteel leegstaande gebouwen van het voormalig Provinciehuis in de Abdijbekestraat. Dit gebouw wordt ter beschikking gesteld tot na het bouwverlof van 2019, we zullen kort op de bal spelen om een gezonde mix van student-ondernemers, starters en groeiers een werkruimte aan te bieden. Gelijkaardige initiatieven in andere steden (zoals Gent-Nest in de voormalige bibliotheek) illustreren duidelijk welke dynamiek een dergelijk tijdelijk gebruik met zich kan meebrengen. Het blijft de bedoeling in de toekomst, waar de mogelijkheid zich voordoet, nog dergelijke hubs te creëren.

Ik ben ervan overtuigd dat dit nog maar de eerste stappen zijn in een nieuw Brugs succesverhaal. Wordt vervolgd!

 

Overzicht nieuws
Post Image
27-8

Met alle respect


Bij de vorige en ook bij deze gemeenteraadsverkiezingen koos ik voor de slogan Brugge(n)bouwer.

Want bruggen – of respectvolle contacten – zijn nodig met de mensen die hun stadsbestuur kiezen, met gelijkgezinden én met politieke ‘tegenstanders’.

Bruggen zijn er niet om zelf aan de overkant te geraken, maar om connecties mogelijk te maken die de stad vooruit helpen: de kiezers moeten kunnen bepalen wie het mandaat krijgt om daartoe de beste ploeg samen te stellen. In een democratie moet je een optelsom maken van cijfers en signalen om de wensen van de kiezer zo goed als mogelijk te vertalen in een ploeg van vertegenwoordigers. Want dat is toch wat wij zijn: vertegenwoordigers. En het is precies omdat wij de bevolking steeds het best zouden kunnen vertegenwoordigen, in wijzigende contexten, met wijzigende machtsverhoudingen en maatschappelijke uitdagingen, dat er (op lokaal niveau om de zes jaar) verkiezingen zijn.

Als een Brugs politicus beweert dat één persoon beslist wie de burgemeester wordt, heeft die dan niet te weinig geloof in de democratie die hij of zij nochtans vertegenwoordigt? Er mag toch best wat respect zijn voor de kiezer en áls die dan heeft gesproken, dan moet gekeken worden op welke manier je een team vormt dat 1) mathematisch het best het stemgedrag weerspiegelt en 2) het best in staat is om op een constructieve manier samen te werken om ten dienste te staan van de gemeenschap. Absolute meerderheden zijn zeldzaam. Deelnemers aan coalities houden elkaar in evenwicht door eigen accenten te leggen; het is verrijkend dat verschillende belangen op die manier samen vertegenwoordigd worden in een globale beleidsvisie.

Respect voor elkaar maakt het werkbaar om de wens van de kiezer voorop te stellen; respect voor elkaar getuigt van respect voor de kiezer.

Ik sta op plaats 2 op de CD&V-lijst, tussen Dirk De fauw en Franky Demon, en bij zovele andere waardevolle kandidaten. Over kandidaten van andere partijen geen uitspraken, maar bij CD&V kunnen wij mensen verenigen, op een respectvolle manier. Dat is essentieel, want dat verschillende partijen zullen moeten samenwerken is meer dan waarschijnlijk.

Hoe belangrijk dit is, mag ook blijken uit wat politicoloog Johan Ackaert vorige week op Radio 1 meegaf in verband met het al dan niet bestaan of naar buiten brengen van voorakkoorden: ‘Een voorakkoord is geen absolute levensverzekering: 40% van de partijvoorzitters die lokaal betrokken waren, geeft toe dat ze het uiteindelijk niet gehaald hebben’.

Alles wat beweerd wordt voor 14 oktober, is voorbarig, onnodig en contraproductief. Laten we het dan ook netjes houden en bruggen bouwen en onderhouden voor zij die op ons rekenen.

Overzicht nieuws
Post Image
20-7

LEVENDIG LISSEWEGE


Stationsplein
Idee: waar nu enkel een grijze weg te zien is, kunnen we perfect weer een plaats maken waar mensen in een groene ruimte op adem kunnen komen, met een grasperk en een bomenrij.
Wist u trouwens dat 1 boom het werk doet van 20 airco's?

Een leefplek voor Lissewegenaren én toeristen...

Wat vind jij?
 

Overzicht nieuws
Post Image
1-7

LEVENDIG LISSEWEGE


Kerkplein
Als we het dorpsplein eens opnieuw inkaderden? We geven de cafés meer plaats voor terrasjes: de brede weg wordt een smalle doorgang. We geven de fietsers een waardige fietsenstalling. zo wordt een open vlakte een leefplek, waar je niet enkel passeert, maar ook blijft hangen...
Een leefplek voor Lissewegenaren én toeristen...

Wat denk jij?

Overzicht nieuws
Post Image
30-4

Op 2 voor 2018!


Dirk De fauw stelde deze voormiddag de eerste 15 namen voor de verkiezingen 2018 voor. Veel sterkhouders, veel jongeren, stevige anciens en nieuwe gezichten: een echte stadslijst, alle Bruggelingen kunnen zich in één van onze kandidaten terugvinden. Dirk gaat 100% voor Brugge en neemt afscheid van de provincie. Met al deze mensen, met alle kandidaten die nog volgen en met vele sympathisanten gaan we met veel ambitie en gedrevenheid verder werken aan de toekomst van Brugge voor alle Bruggelingen!
Mijn 2e plaats op deze lijst geeft alvast vleugels: met volle enthousiasme en goesting ga ik me helemaal engageren en inzetten voor onze mooie stad!
 

Overzicht nieuws