Background Image

Nieuws

21-8

Perstekst: Stad Brugge werkt opnieuw mee aan duaal leren-project


Het project ‘Duaal Leren’ werd door de Vlaamse Regering gelanceerd op 1 september 2016 en deed ook zijn intrede bij de stad Brugge. Ook in 2017 gaat Stad Brugge er mee door.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: ‘Het is belangrijk dat zowel scholen als werkgevers ervan overtuigd zijn dat beroeps-en technisch onderwijs een logische keuze is en de duale leerweg evenwaardig is als het volgen van voltijds secundair onderwijs. Dat ook een overheid als de stad Brugge hier een steentje aan bijdraagt, is positief en geeft aan dat er een brede basis aan het groeien is voor het systeem van duaal leren.’

‘Duaal’ wijst op de combinatie van leren en werken voor jongeren vanaf 15 jaar. In dit systeem verwerven de leerlingen gedurende enkele dagen kennis op school, die ze dan gedurende 3 dagen toepassen bij het inoefenen van vaardigheden op de werkvloer. Op die manier moet het onderwijs beter aansluiten op de arbeidsmarkt en worden de juiste competenties aangeleerd worden.

Belangrijk is dat de leerling op het einde van de opleiding hetzelfde diploma behaalt als jongeren uit de voltijdse studierichting.

De week van een leerling in dit project bestaat uit twee schooldagen en drie dagen op de werkvloer. De Brugse scholen VTI en KTA bieden de leerlingen van een aantal studierichtingen deze mogelijkheden aan. Ze vinden daarvoor enthousiaste partners bij de stad Brugge, met name bij de dienst Musea, de Groendienst, het Cultuurcentrum en de Gebouwendienst.

Schepen Esquenet: “Ook Stad Brugge zet graag haar schouders onder dit mooie project. Bedrijven, en ook wij, als lokale overheid, hebben nood aan goed opgeleide en gemotiveerde mensen. Het duaal leren biedt zowel aan de werkgevers als aan de leerlingen een grote meerwaarde. Jonge mensen kunnen naast theoretische kennis, ook hun competenties en arbeidsattitude aanscherpen. Voor werkgevers geeft het de mogelijkheid om toekomstige werknemers te kunnen opleiden, ook in functie van knelpuntberoepen.

Ik geloof sterk dat de stad als werkgever een opdracht heeft om ook kansen te creëren voor kwetsbare groepen. Laaggeschoolden kunnen bij ons veel en nuttig werk verrichten en krijgen een zinvolle invulling van hun tijd. Daarom engageren we ons als werkgever ook voor brugprojecten, aanstellingen via beroepsinlevingsovereenkomst, intensieve begeleiding bij alternerend leren … Een job hebben is veel meer dan brood op de plank, het geeft ook structuur aan je dag en zin aan je leven. ‘Iedereen een job’ is het meest sociale beleid dat we kunnen voeren, en blijft onze doelstelling.”

Overzicht nieuws
Post Image
17-8

Opinie vaste benoemingen


Naar aanleiding van de gebeurtenissen in Gent rond de vaste benoemingen bij het stadspersoneel kreeg ik van Het Laatste Nieuws de vraag naar het beleid daaromtrent bij Stad Brugge. 

Stad Brugge meent dat het motiveren en aantrekken van goede medewerkers ook met andere argumenten dan de vaste benoeming moet kunnen. We zetten in op een goed evenwicht tussen werk en privé-leven via het zgn. Nieuwe Werken (plaats- en tijdsonafhankelijk werken), en op coachend leidinggeven. Werken bij een lokaal bestuur betekent ook bijdragen aan de leef- en werkwereld van de burgers en daaruit kan veel voldoening worden gehaald.
 

Overzicht nieuws
Post Image
26-6

MEE MET BASISSCHOOL DE LISBLOMME!Lissewege stuurt zijn zonen en dochters uit, en daar help ik graag aan mee!
De vijfde- en zesdejaarsleerlingen van basisschool De Lisblomme hebben vandaag sportdag op de terreinen van De Gulden Kamer.
Samen met mijn sportvrienden van de Zeeweegse Trappers zorgde ik voor de fietsbegeleiding.
Veel sportplezier gewenst!

Overzicht nieuws
Post Image
21-6

Bruggenbouwer voor Brugse Zot en Brugse gerst - Het Nieuwsblad


Onze stad heeft gedreven, innovatieve ondernemers én enthousiaste landbouwers die beiden hoogwaardige producten afleveren waar de Bruggeling trots op kan zijn.

Ik ben zeer blij dat ik mijn steentje kon bijdragen aan deze samenwerking voor het produceren van het succesvolle 'Brugse Zot'-bier. Ze is een typevoorbeeld van de 'korte keten', waarbij landbouwers hun producten rechtstreeks bij hun klant brengen. 
Zowel het milieu als ondernemers en landbouwers winnen bij een dergelijke samenwerking, en ik durf te wedden dat de Brugse zot hierdoor in de toekomst nog beter zal smaken!

Overzicht nieuws
Post Image
21-6

Bruggenbouwer voor Brugse Zot en Brugse gerst (2) - De Standaard


Overzicht nieuws