Background Image

Nieuws

Post Image
27-8

Met alle respect


Bij de vorige en ook bij deze gemeenteraadsverkiezingen koos ik voor de slogan Brugge(n)bouwer.

Want bruggen – of respectvolle contacten – zijn nodig met de mensen die hun stadsbestuur kiezen, met gelijkgezinden én met politieke ‘tegenstanders’.

Bruggen zijn er niet om zelf aan de overkant te geraken, maar om connecties mogelijk te maken die de stad vooruit helpen: de kiezers moeten kunnen bepalen wie het mandaat krijgt om daartoe de beste ploeg samen te stellen. In een democratie moet je een optelsom maken van cijfers en signalen om de wensen van de kiezer zo goed als mogelijk te vertalen in een ploeg van vertegenwoordigers. Want dat is toch wat wij zijn: vertegenwoordigers. En het is precies omdat wij de bevolking steeds het best zouden kunnen vertegenwoordigen, in wijzigende contexten, met wijzigende machtsverhoudingen en maatschappelijke uitdagingen, dat er (op lokaal niveau om de zes jaar) verkiezingen zijn.

Als een Brugs politicus beweert dat één persoon beslist wie de burgemeester wordt, heeft die dan niet te weinig geloof in de democratie die hij of zij nochtans vertegenwoordigt? Er mag toch best wat respect zijn voor de kiezer en áls die dan heeft gesproken, dan moet gekeken worden op welke manier je een team vormt dat 1) mathematisch het best het stemgedrag weerspiegelt en 2) het best in staat is om op een constructieve manier samen te werken om ten dienste te staan van de gemeenschap. Absolute meerderheden zijn zeldzaam. Deelnemers aan coalities houden elkaar in evenwicht door eigen accenten te leggen; het is verrijkend dat verschillende belangen op die manier samen vertegenwoordigd worden in een globale beleidsvisie.

Respect voor elkaar maakt het werkbaar om de wens van de kiezer voorop te stellen; respect voor elkaar getuigt van respect voor de kiezer.

Ik sta op plaats 2 op de CD&V-lijst, tussen Dirk De fauw en Franky Demon, en bij zovele andere waardevolle kandidaten. Over kandidaten van andere partijen geen uitspraken, maar bij CD&V kunnen wij mensen verenigen, op een respectvolle manier. Dat is essentieel, want dat verschillende partijen zullen moeten samenwerken is meer dan waarschijnlijk.

Hoe belangrijk dit is, mag ook blijken uit wat politicoloog Johan Ackaert vorige week op Radio 1 meegaf in verband met het al dan niet bestaan of naar buiten brengen van voorakkoorden: ‘Een voorakkoord is geen absolute levensverzekering: 40% van de partijvoorzitters die lokaal betrokken waren, geeft toe dat ze het uiteindelijk niet gehaald hebben’.

Alles wat beweerd wordt voor 14 oktober, is voorbarig, onnodig en contraproductief. Laten we het dan ook netjes houden en bruggen bouwen en onderhouden voor zij die op ons rekenen.

Overzicht nieuws