Background Image

Nieuws

Post Image
18-9

Tewerkstelling voor de Toekomst in Brugge


Sinds mijn eerste dag als schepen heb ik me voorgenomen alles te doen voor de creatie van nieuwe ecosystemen in het Brugse economische landschap.

Op 29 november 2017 organiseerde ik een netwerkavond ‘Tewerkstelling voor de Toekomst in Brugge’ in de KU Leuven Campus Brugge. Het doel was het startschot te geven voor een sterk Brugs netwerk tussen de kennisinstellingen, de ondernemers én de overheid. Daar werden zeer goede informele contacten gelegd, en vonden velen elkaar in gemeenschappelijke doelen en interesses.

Ik ben fier dat de eerste concrete verwezenlijkingen nu ook zichtbaar worden:

  • Samen met de bedrijven HICT, Nephroflow en het departement Biomedische Wetenschappen van de KULeuven, organiseren we een “Patient Journey and Business Opportunities”-innovatietraject, gefocust op Healtcare. Bedoeling is studenten en startende ondernemers te helpen om hun ideeën voor innovatieve oplossingen in de gezondheidszorg concreet vorm te doen krijgen. Doorheen het traject krijgen ze gerichte workshops en ondersteuning door professionals. Een vakjury beoordeelt de ingediende oplossingen, de winnaars krijgen de kans te pitchen voor de Co-Foundry, een incubator van de Cronos-groep.
 
  • MBZ en KU Leuven gingen een samenwerkingsovereenkomst aan voor een nauwere samenwerking op het vlak van onderzoek, onderwijs en infrastructuur. Momenteel wordt de mogelijkheid onderzocht een nieuwe leerstoel rond waterbouwkunde te installeren. Op die manier wordt er een cruciale link gelegd tussen de haven en havenbedrijven en de grote kennisinstellingen in onze stad.
 
  • Daarnaast willen we als stad in the lead een tijdelijke start-up hub installeren in de momenteel leegstaande gebouwen van het voormalig Provinciehuis in de Abdijbekestraat. Dit gebouw wordt ter beschikking gesteld tot na het bouwverlof van 2019, we zullen kort op de bal spelen om een gezonde mix van student-ondernemers, starters en groeiers een werkruimte aan te bieden. Gelijkaardige initiatieven in andere steden (zoals Gent-Nest in de voormalige bibliotheek) illustreren duidelijk welke dynamiek een dergelijk tijdelijk gebruik met zich kan meebrengen. Het blijft de bedoeling in de toekomst, waar de mogelijkheid zich voordoet, nog dergelijke hubs te creëren.

Ik ben ervan overtuigd dat dit nog maar de eerste stappen zijn in een nieuw Brugs succesverhaal. Wordt vervolgd!

 

Overzicht nieuws