Background Image

Standpunten

 
TEWERKSTELLING VAN DE TOEKOMST IN BRUGGE

TEWERKSTELLING VAN DE TOEKOMST IN BRUGGE


Sinds mijn eerste dag als schepen heb ik me voorgenomen alles te doen voor de creatie van nieuwe ecosystemen in het Brugse economische landschap.

Op 29 november 2017 organiseerde ik een netwerkavond ‘Tewerkstelling voor de Toekomst in Brugge’ in de KU Leuven Campus Brugge. Het doel was het startschot te geven voor een sterk Brugs netwerk tussen de kennisinstellingen, de ondernemers én de overheid. Daar werden zeer goede informele contacten gelegd, en vonden velen elkaar in gemeenschappelijke doelen en interesses.

Ik ben fier dat de eerste concrete verwezenlijkingen nu ook zichtbaar worden:

1/ Samen met de bedrijven HICT, Nephroflow en het departement Biomedische Wetenschappen van de KULeuven, organiseren we een “Patient Journey and Business Opportunities”-innovatietraject, gefocust op Healtcare. Bedoeling is studenten en startende ondernemers te helpen om hun ideeën voor innovatieve oplossingen in de gezondheidszorg concreet vorm te doen krijgen. Doorheen het traject krijgen ze gerichte workshops en ondersteuning door professionals. Een vakjury beoordeelt de ingediende oplossingen, de winnaars krijgen de kans te pitchen voor de Co-Foundry, een incubator van de Cronos-groep. 

2/MBZ en KU Leuven gingen een samenwerkingsovereenkomst aan voor een nauwere samenwerking op het vlak van onderzoek, onderwijs en infrastructuur. Momenteel wordt de mogelijkheid onderzocht een nieuwe leerstoel rond waterbouwkunde te installeren. Op die manier wordt er een cruciale link gelegd tussen de haven en havenbedrijven en de grote kennisinstellingen in onze stad.  
 
3/ Daarnaast willen we als stad in the lead een tijdelijke start-up hub installeren in de momenteel leegstaande gebouwen van het voormalig Provinciehuis in de Abdijbekestraat. Dit gebouw wordt ter beschikking gesteld tot na het bouwverlof van 2019, we zullen kort op de bal spelen om een gezonde mix van student-ondernemers, starters en groeiers een werkruimte aan te bieden. Gelijkaardige initiatieven in andere steden (zoals Gent-Nest in de voormalige bibliotheek) illustreren duidelijk welke dynamiek een dergelijk tijdelijk gebruik met zich kan meebrengen. Het blijft de bedoeling in de toekomst, waar de mogelijkheid zich voordoet, nog dergelijke hubs te creëren.

Ik ben ervan overtuigd dat dit nog maar de eerste stappen zijn in een nieuw Brugs succesverhaal.
Wordt vervolgd!


 
IEDEREEN AAN HET WERK

IEDEREEN AAN HET WERK


Vandaag in De Standaard: een opmerkelijke oproep van Stijn Baert aan de gemeenten om de krapte op de arbeidsmarkt aan te pakken. Hoe zit dat in Brugge?

1. Van OCMW’s activeringscentra maken: check! 
Stad Brugge werkt samen met onder andere het OCMW voor projecten als Ant-woord! En Brugge(n) voor jongeren (activering van maatschappelijk kwetsbare jongeren,  Brugge Werkt! (voor het toeleiden van erkende vluchtelingen naar duurzame tewerkstelling).

2. Verbind lokale vacatures en werkkrachten: check!  
Stad Brugge werkt mee aan het duaal leren-project dat de Vlaamse Regering in 2016 opstartte, en organiseerde in 2017 twee maal een Rondetafeloverleg ‘Jobs van de Toekomst’, waar ondernemers en onderwijsinstellingen samen konden werken aan opleidingen op maat van de krapte. Met de Pop-up Werkwinkel die Stad Brugge samen met de MBZ, de Marine en VDAB organiseerde naar aanleiding van Havendag kwamen zo’n 1000 werkzoekenden actief in contact met mogelijke werkgevers in de haven.

3. Trek werkenden (meer) voor: check! 
Stad Brugge is via de haven partner in het Havenbus-project, dat werknemers tot op de plaatsen in de haven brengt waar het openbaar vervoer niet komt. Daarnaast voorziet de stad ook een verhuurdienst van stads- en elektrische fietsen voor werkzoekenden aan een voordeeltarief. Zo wordt de transportarmoede als drempel weggewerkt.

Uw bekommernis is ons actief werkveld, mijnheer Baert: wij blijven in dat veld verder de hand aan de ploeg slaan en zijn blij met elke ondersteuning van uw kant om onze initiatieven mee ruchtbaarheid te geven. Ik licht ze graag toe in een gesprek. 


 
Met alle respect

Met alle respect


Bij de vorige en ook bij deze gemeenteraadsverkiezingen koos ik voor de slogan Brugge(n)bouwer.

Want bruggen – of respectvolle contacten – zijn nodig met de mensen die hun stadsbestuur kiezen, met gelijkgezinden én met politieke ‘tegenstanders’.

Bruggen zijn er niet om zelf aan de overkant te geraken, maar om connecties mogelijk te maken die de stad vooruit helpen: de kiezers moeten kunnen bepalen wie het mandaat krijgt om daartoe de beste ploeg samen te stellen. In een democratie moet je een optelsom maken van cijfers en signalen om de wensen van de kiezer zo goed als mogelijk te vertalen in een ploeg van vertegenwoordigers. Want dat is toch wat wij zijn: vertegenwoordigers. En het is precies omdat wij de bevolking steeds het best zouden kunnen vertegenwoordigen, in wijzigende contexten, met wijzigende machtsverhoudingen en maatschappelijke uitdagingen, dat er (op lokaal niveau om de zes jaar) verkiezingen zijn.

Als een Brugs politicus beweert dat één persoon beslist wie de burgemeester wordt, heeft die dan niet te weinig geloof in de democratie die hij of zij nochtans vertegenwoordigt? Er mag toch best wat respect zijn voor de kiezer en áls die dan heeft gesproken, dan moet gekeken worden op welke manier je een team vormt dat 1) mathematisch het best het stemgedrag weerspiegelt en 2) het best in staat is om op een constructieve manier samen te werken om ten dienste te staan van de gemeenschap. Absolute meerderheden zijn zeldzaam. Deelnemers aan coalities houden elkaar in evenwicht door eigen accenten te leggen; het is verrijkend dat verschillende belangen op die manier samen vertegenwoordigd worden in een globale beleidsvisie.

Respect voor elkaar maakt het werkbaar om de wens van de kiezer voorop te stellen; respect voor elkaar getuigt van respect voor de kiezer.

Ik sta op plaats 2 op de CD&V-lijst, tussen Dirk De fauw en Franky Demon, en bij zovele andere waardevolle kandidaten. Over kandidaten van andere partijen geen uitspraken, maar bij CD&V kunnen wij mensen verenigen, op een respectvolle manier. Dat is essentieel, want dat verschillende partijen zullen moeten samenwerken is meer dan waarschijnlijk.

Hoe belangrijk dit is, mag ook blijken uit wat politicoloog Johan Ackaert vorige week op Radio 1 meegaf in verband met het al dan niet bestaan of naar buiten brengen van voorakkoorden: ‘Een voorakkoord is geen absolute levensverzekering: 40% van de partijvoorzitters die lokaal betrokken waren, geeft toe dat ze het uiteindelijk niet gehaald hebben’.

Alles wat beweerd wordt voor 14 oktober, is voorbarig, onnodig en contraproductief. Laten we het dan ook netjes houden en bruggen bouwen en onderhouden voor zij die op ons rekenen.